JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2023. november 29.Névnap: Taksony
    
 
Hónapok
 

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.

Az erdélyi polihisztor: orvos, műszaki alkotó, nyelvész GYARMATHI SÁMUEL (Kolozsvár, 1751. júl. 15. – Kolozsvár, 1830. márc. 4.) tanulmányait Kolozsvárott, Nagyenyeden és Bécsben végezte, 1782-ben avatták orvosdoktorrá. Barátjával, Andrád Sámuellel gyalogosan tett tanulmányutat Németországban, ahol a kor jónéhány neves tudósával ismerkedett meg. Hazatérve Ráday Gedeonnál vállalt nevelői állást. Később orvosi gyakorlatot folytatott, 1787-ben Hunyad megye főorvosa lett. 1795-ben másodszor utazott Németországba; két évig lakott Göttingában, a tudományos élet egyik központjában. Itt tanult meg oroszul, svédül, dánul és angolul. 1800-ban tanár lett Zilahon; tíz évig tanított a gimnáziumban, majd nyugalomba vonulása után Bethlen Gergely birtokára vonult vissza.

A magyar nyelvészet, a természettudományok és azok gyakorlati alkalmazása állt érdeklődése középpontjában. Az első magyar hírlap, a Rát Mátyás által 1780-ban Pozsonyban megindított Magyar Hírmondó állandó munkatársa volt. 1784-ben – alig fél évvel a Montgolfier fivérek léggömbkísérlete után – Gyarmathi Pozsonyban léggömböt készített és bocsátott fel. Sikeres kísérletét hamarosan megismételte. Jeles mineralógus is volt; a nagyenyedi főiskola számára 425 darabos kőzetgyűjteményt vásárolt és ezekről jegyzéket készített. A német Kampe két érdekes könyvét fordította le illetve dolgozta át gyermekek számára: Amerikának feltalálásáról (1793) illetve Ifjabbik Robinzon (1794) címmel. Egy magyar nyelvtan megírására kiírt pályázatra készült Okoskodva tanító magyar nyelvmester című munkája, amellyel jutalmat nem nyert ugyan, de az erdélyi országgyűlés javaslatára egy támogató segítségével kiadták. Göttingában írta főművét, az Affinitas-t; ebben a modern összehasonlító nyelvtudomány alapelveit fektette le.

Kéziratban maradt naplójegyzeteiben így értékeli saját működését: „Göttingából én hoztam Erdélybe legelébb a sárga krumplit, az úgynevezett Zucker krumplit, mely mind a Luftbalonnál, mind az első magyar tragoediánál becsesebb tárgy előttem”.

Gyarmathi Sámuel
(szócikk)

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal