JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 15.Névnap: Anasztázia, Tas
    
 
Hónapok
 

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.


GÁLLIK ISTVÁN DÖMÖTÖR (Budapest, 1866. márc. 2. – Budapest, 1945. ápr. 16.): mérnök, a nagy szilárdságú acélok alkalmazásának elméleti kutatója, számos magyarországi híd építésének résztvevője.

1888-ban szerzett oklevelet a budapesti műegyetemen. 1888–1890 közt tanársegéd Kherndl Antal mellett, majd a földművelésügyi minisztériumban a vízrajzi osztály mérnöke. 1892 után a kereskedelemügyi minisztérium hídépítési osztályának munkatársa, majd 1918-tól 1925-ig vezetője volt. Mint kereskedelemügyi helyettes államtitkár vonult nyugalomba. Részt vett a budapesti Duna-hidak szerkezeti részének tervezésében, ezek építésében, valamint a Tisza-hidak és a Széchenyi–Lánchíd (1913–1916) újjáépítésében. Szakirodalmi munkásságában a hídépítéstan kérdései mellett elsősorban vas- és acélszerkezeti anyagok szilárdsági vizsgálatának kérdéseivel foglalkozott. Kutatómunkái elősegítették a nagy szilárdságú acélok alkalmazását.

Dr. Gáll Imre: Első állandó Duna-hidunk 150 éves
(részlet)
Vasszerkezetcsere

A Lánchíd megerősítésének ügye elodázódott, de nem került le a napirendről. A híd ötvenéves fennállása alkalmából a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet ünnepi ülésen emlékezett meg a Lánchíd megteremtőiről, alkotóiról. Zelovich Kornél professzor javaslatára ekkor nevezték el a hidat Széchenyi-lánchídnak.

Amikor a századforduló után a híd forgalma erősebben megnőtt, a lengések egyre nagyobb mértéket öltöttek, és már-már tűrhetetlenné váltak. A Lánchíd újjáépítését elrendelő döntés előkészítése során tisztázódott, hogy a közúti tengelysúlyok emelkedése, valamint a beépítendő merevítőtartó és szélrács vasanyagának tömege oly mértékben terheli a híd főtartóit, hogy azok teherbírása már elégtelen, ezért a híd teljes vasszerkezetét ki kell cserélni.

A kellő biztonságot nem nyújtó vasszerkezet átépítési tervének készítésekor különös tekintettel kellett lenni arra a körülményre, hogy a híd képe az átépítés folytán ne változzék. Ezért a régihez hasonló alakú szerkezetet terveztek, teljesen változatlanul hagyva a pillérek és a hídfők látható részeit. Az átépítési terveket Kherndl Antal műegyetemi tanár statikai számításai alapján Beke József és Gállik István mérnökök készítették.

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal