JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. május 21.Névnap: Konstantin
    
 
Hónapok
 

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.


FARKAS GÉZA (Budapest, 1872. jún. 9. – Budapest, 1934. szept. 13.): fiziológus, egyetemi tanár, a táplálkozás- és élettan, valamint az élettani érzékelés kutatója.

1897-ben szerezte Budapesten az orvosi oklevelet. 1901-től az Állatorvosi Főiskola élet- és szövettani tanszékén Tangl Ferenc asszisztense volt. 1904-1921 között a tanszéken oktatott, 1921-1934-ben az élettan és felsőbb anatómia tanára lett a budapesti tudományegyetem orvosi karán. A mezőgazdasági munkások táplálkozására vonatkozó kutatásai mellett az érzékelés élettani problémáival is foglalkozott.

Farkas Géza
(fotó)
Madarassy Walter: Farkas Géza emlékérme, 1972

Németh László: Levél Marx Györgyhöz
(részlet)

Négyessy professzornak köszönhetem, hogy egy hathetes szemeszter után megtettem a vakmerő ugrást: átiratkoztam az orvoskarra. Hogy ez az ugrás szerencsés volt-e, vagy szerencsétlen, több mint negyven év múltán sem tudnám eldönteni. Elrúgott attól a pályától, amelyre születtem; mert hisz ha a bölcsészetet nem végeztem is el, valahányszor katedrára léptem, azonnal kiderült, hogy született tanár vagyok, az orvoskart viszont hiába végeztem el; orvos sosem lett, gyakorló orvos tán nem is lehetett belőlem. Másrészt, hogy fejezzem ki azt a – ahogy ti mondjátok, nagyságrendnyi – különbséget, mellyel, mint műveltségadó, az emberi dolgokba betekintést nyújtó intézmény az akkori orvoskar állt az akkori bölcsészet felett. Nemcsak a nagyszerű tanárok: Farkas Géza, Verebély Tibor, Korányi Sándor (hogy az egyre magasabbra hágó mértani sor jellemző tagjait írjam fel); az is, amit tanulnom kellett (kémia, élettan, kórbonctan, belgyógyászat, elmekórtan vonala): mekkora lakoma volt szerveződő világnézetemnek. Azt, amit a bölcsészeten tanultam volna, ha itt-ott felületesebben is; mint írónak úgyis meg kellett tanulnom; amit a medikusság hozott, később (épp a matematikai műveltségért folytatott harc eredményén látom), aligha szerezhettem volna meg ilyen fokon.

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal