JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. május 29.Névnap: Magdolna
    
 
Hónapok
 

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.


ÉHIK GYULA, (Kolozsvár, 1891. febr. 4. – Budapest, 1964. dec. 28.): zoológus, az interdentális homológia törvényének kidolgozója.

1914-ben a budapesti egyetem bölcsészkarán doktori oklevelet szerzett. 1914-től a győri, majd a lőcsei főreáliskola tanára volt. 1919-től a Magyar Nemzeti Múzeum állattárában dolgozott, 1937-től a Természettudományi Múzeum helyettes főigazgatója, 1940-től az állattár vezetője volt. 1949-ben nyugdíjba vonult, de nyugdíjazása után is, 1955-ig dolgozott az állattárban. 1943-ban egyetemi tanári címet kapott, 1948-ig tartott egyetemi előadásokat. A hazai kisemlősök rendszertani, anatómiai, ökológiai, élettani sajátságait tanulmányozta. Megalkotta az interdentális homológia törvényét; felismerte a prémes állatok magyarországi tenyésztésének nemzetgazdasági jelentőségét. A Természettudományi Múzeumban nagymértékben bővítette a hazai kisemlősök gyűjteményanyagát.

Bakonyi Gábor, Kiss István: A Szent István Egyetem Gödöllő
Állattani és Ökológiai Tanszéke fennállásának és működésének rövid története (1948–1998)
(részlet)
Történeti áttekintés

A jelenlegi Állattani és Ökológiai Tanszék jogelődje a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Mezőgazdasági Osztály (1934-1945), Állattani Intézete volt. Az Intézet vezetését Éhik Gyula címzetes egyetemi rendkívüli tanár látta el, aki a „Gazdasági állattan” című tárgy előadója volt. Az agrárfelsőoktatás 1945-ben történt átszervezése után ezt az intézetet az 8740/1945 M.E. sz. rendelet a Magyar Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar Budapesti Osztályának részévé tette. Ekkor az Állattani Intézet Budapesten a VIII. ker. Eszterházy u. 3. sz. alatt működött. 1946-tól az Intézet Budapesten, a volt Bolyai János Műszaki Akadémia hűvösvölgyi épületébe került, ahol igen szerény körülmények között történt az oktatás. 1946-48-ig az Intézet vezetését Kovács Gyula állatorvos, egyetemi tanár látta el. Munkatársai Kállai László és Balázs Géza voltak. Az Intézetben a „Gazdasági állattan” című tárgyat heti 3 órában és a „Gazdasági állattani gyakorlatok” című tantárgyat heti 2 órában oktatták a Mezőgazdaságtudományi Kar és az Állatorvostudományi Kar hallgatói számára egyaránt. A tárgy szakelőadója Éhik Gyula volt.

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal