JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 21.Névnap: Konrád
    
 
Hónapok
 

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.


Az egyik legkiválóbb szervezőkészségű orvos, CHYZER KORNÉL (Bártfa, 1836. jan. 4. – Budapest, 1909. szept. 24.) Pesten orvosdoktori, Bécsben pedig természetrajz tanári oklevelet szerzett. A Nemzeti Múzeum természeti osztályán kezdte pályáját; első, nagy figyelmet keltő tanulmánya 1861-ben a ritka, alacsony rendű rákfélékkel foglalkozott: A pesti levéllábú héjanczokról címmel. Kisvártatva hazatért szülővárosába és 1869-ig fürdőorvosi állást töltött be. Újjászervezte a szabadságharc és a Bach-korszak alatt szünetelő magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlését. 1869 és 1892 között Zemplén megye főorvosa volt. Egyre többet publikált, a legkülönbözőbb tárgykörökben. Foglalkozott filoxérakutatással, rovartannal, a magyarországi édesvízi halakkal, de balneológiai és népegészségügyi tárgyú írásainak száma a legjelentősebb. Több nagy kolerajárvány után, 1874-ben a felvilágosítást szolgálta Népszerű oktatás a choleráról című munkája. 1885-ben tartották Budapesten az első országos orvosi és közegészségügyi kongresszust; itt a községi és körorvosi intézmények fejlesztésének szakreferense volt. Követelte a körorvosi intézmény államosítását, mert csak így látta biztosítottnak a rászorulók ingyenes betegellátását és a járványügyi intézkedések maradéktalan kivitelezését. Legjelentősebb írásműve a Stuttgartban kiadott Die namhaften Kurorte und Heilquellen Ungarns und Nebenlander, amely a legsikerültebb összefoglaló gyógyfürdőinkről világnyelven. Esztétikailag is gyönyörű a Bártfafürdői Emlékkönyv, Divald Károly fényképeivel és Myskovszky Viktor rajzaival illusztrálva.

Kiváló szervezőkészségét akkor kamatoztatta igazán, amikor 1892-ben kinevezték a belügyminisztérium egészségügyi osztályának élére. Értékes munkája volt az egészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek gyűjteménye négy kötetben; ezen belül a közegészségügyi határozatok 176 tételből álló ismertetése. Nevéhez fűződik a társadalombiztosítás alapjainak – elméleti – lerakása.

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal