JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. május 29.Névnap: Magdolna
    
 
Hónapok
 
Pest és Buda (Fotó: Vimola Ágnes)

Pest és Buda (Fotó: Vimola Ágnes)

1873-ban ezen a napon egyesült Pest, Buda és Óbuda. Budapest Főváros Közgyűlése 1991. március 21-i döntése értelmében ez a nap BUDAPEST ÜNNEPNAPJA.1867-ben, a kiegyezés után, Pesten is hozzákezdtek a nagy urbanizációs feladatok végrehajtásához. 1872-ben az országgyűlés megszavazta az egyesített Budapestről szóló törvénycikkelyt. Az új városi választások után 1873. november 17-én, az ünnepi közgyűlést követően az új testületek átvették a város irányítását. A város első főpolgármestere Ráth Károly lett, polgármesterré pedig Kammermayer Károlyt választották. Ebben az időben került a város fejlesztését irányító Fővárosi Közmunkák Tanácsának élére báró Podmaniczky Frigyes. Vezetése alatt a tanács olyan programot hozott létre, amely felölelte a Duna budapesti szakaszának szabályozását, rakpartok, közraktárak, hidak, bulvárok, egy központi pályaudvar és egy vasúti híd építését, valamint a főbb útvonalak szabályozását. A városrendezésre 1870-ben írtak ki pályázatot, amit Lechner Lajos építész nyert meg.Ettől kezdve állandó építkezési területté vált a város. Nekifogtak a pesti utcák tömeges kiszélesítésének, meghosszabbításának, rendezésének. 1871-ben elkezdték építeni az Andrássy utat, és még ugyanebben az évben törvény született a Nagykörút építéséről. Elkészült a második Duna-híd, a Margit-híd is.A kiegyezés után indult meg a tömegközlekedés kiépítése is. A Kálvin tér és Újpest, valamint a Lánchíd és Óbuda között sínen közlekedő kocsik szállították az utasokat. 1887-ben pedig forgalomba állították a mai villamos ősét a Nagykörúton. 1870-ben megindult a Várhegyre a Sikló, négy évvel később pedig a Szabadság-hegyre a Fogaskerekű. Az 1880-as évek második felében kiépült a Cinkota és Soroksár közötti, valamint szentendrei HÉV. A korszak másik két vívmánya a távirda és a telefon. 1874-ben nyílt meg a Központi Távirda, öt évvel később pedig megkezdődött a telefonhálózat kiépítése. A városban megjelent a sajtó mint intézmény. Felépült a József körút sarkán a Budapesti Hírlap újságpalotája, ami egy épületben egyesítette a szerkesztőséget, a kiadót és a nyomdát. Sorra nyíltak a polgári lét fontos helyszínei a kávéházak és mulatók: a New York kávéház, a Centrál, a Japán Kávéház, vagy a Somossy Orfeum, 1884-ben pedig elkészült az Ybl Miklós tervezte Operaház is.A korszak csúcspontja a millennium éve, 1896 volt. Ebből az alkalomból országos kiállítást rendeztek. A budapesti kiállítás épületei a Városligetben kaptak helyet. Az itt megépült új épületekben mutatták be Magyarország mezőgazdaságát, iparát, kereskedelmét, kultúráját, tájait, városait. Erre az alkalomra kiépült a kontinens első földalatti vasútja, a Kisföldalatti is. A lipótvárosi Duna-parton ekkor már olyan előrehaladott állapotban volt az Országház építése, hogy ünnepi ülését már az új kupolacsarnokban tarthatta meg a Tisztelt Ház. A gótikát visszaálmodó épület felavatására 1902-ben került sor. A város belterülete ekkor már egészen a mai Szent István körútig terjedt, ott épült fel a pesti polgárság színháza, a Vígszínház. A körút másik végéhez közel pedig elkészült az Iparművészeti Múzeum szecessziós épülete.

Omnibusz, XIX. sz. (I. Régi budapesti járművek c. diafilm részlete)

Omnibusz, XIX. sz. (I. Régi budapesti járművek c. diafilm részlete)

BUDAPEST
(gyűjtőoldal)
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár – Budapest Gyűjtemény
A Budapesti Negyed folyóirat honlapja
Emeletes lóvasúti kocsi, 1867 (I. Régi budapesti járművek c. diafilm részlete)

Emeletes lóvasúti kocsi, 1867 (I. Régi budapesti járművek c. diafilm részlete)

Fejér Gábor: Hídfényképek
(fotók)
Trolibusz, 1933 (I. Régi budapesti járművek c. diafilm részlete)

Trolibusz, 1933 (I. Régi budapesti járművek c. diafilm részlete)

Gerő András és mások: Budapest fővárossá fejlesztésének kezdetei – a versenytársak és a regionális szerepkör
(interjú)
Gyurkovics Tibor: Budapest
(részlet)

Budapest egy nagy hólyag. Vízhólyag, vízfej. Talán, ha a vidékiek élelmesebbek lettek volna a történelem során, egy jókora sicherheitstűvel vagy netán élesre fent kaszával kipukkaszthatták volna egy jól irányzott döféssel. Nem tették. Így aztán, ők maradtak vidékiek, a budapestiek meg fővárosiak. Előkelők és szegények. Provinciálisok és központiak, európaiak. Sosem értették meg egymást. „Polgár és Paraszt, köztük ezer titkos csatorna: a városból árad ki az ipari áru, az adóív, a pesti kuplé, a faluból árad be a búza, a hús, a tej, a gyümölcs. De egymásról tudni mit se akarnak, egymás kezét még sohase fogták meg, egymás szemébe még sohase néztek. A parasztban homályos gyűlölet él a polgár ellen, a polgárban fölényes megvetés a paraszt iránt” – írta Sárközi György zsidó származású jóember, aki mindvégig a parasztság hű szószólója, folyóirat-csinálója volt.Eső után(fotó: Vimola Ágnes)

Eső után
(fotó: Vimola Ágnes)

Budapest panorámaképen (fotó: Vimola Ágnes)

Budapest panorámaképen (fotó: Vimola Ágnes)Buda Schedel krónika (A Mathias Rex c. diafilm részlete)

Buda Schedel krónika (A Mathias Rex c. diafilm részlete)


Reményik Sándor: Gellérthegy
(részlet)
Oroszlán-szirt, ugrásra készülő
Ki át akartad szökni a Dunát,
S kin mosolyog az alant elmenő,
Tudván, hogy úgy sem ugrod soha át,
Gellért keresztjét békén hordozod.
Zordonságod hetvenkedés csupán,
A világ megalázta homlokod.

Erzsébet (fotó: Vimola Ágnes)

Erzsébet
(fotó: Vimola Ágnes)

Berzsenyi Dániel: Vitkovics Mihályhoz
(részlet)
Midőn Budának roppant bércfokáról
Szédűlve Pestnek tornyait tekintem
S a száz hajókat rengető Dunát,
A nagy Dunának tündér kertjeit
És a habokkal küzdő szép hidat,
Mellyen zsibongva egy világ tolong;
Midőn körűltem minden él s örűl,
S ujabb meg újabb érzelemre gyujt:
Itt a tanult kéz nagy remekjei,
Ott a dicső ész alkotásai
Az élet édes bájait mutatják,
S mindazt előttem testesülve látom,
Amit magamban csak képzelhetek:
Kivánhat-é még többeket szemem?

Pesti árvíz (Az Eötvös József c. diafilm részlete)

Pesti árvíz (Az Eötvös József c. diafilm részlete)Buda a Duna felől(fotó: Vimola Ágnes)

Buda a Duna felől
(fotó: Vimola Ágnes)Kosztolányi Dezső: Budai idill
(részlet)
Hopp, ugorjunk fürge szánra,
menjünk a hegyekre fel.
Csillog az ezüst barázda,
villog a havas lepel,
friss, fehér hó hull a tájon,
cseng a csengő s mint egy álom
lép eléd sok ó csuda,
régi várú Ó-Buda.
Jékely Zoltán: A budai Kapisztrán-toronyhoz
(részlet)
Idők orsója, vén budai kőtorony,
rózsállsz az alkonyat fényében, mint a márvány,
szelek járnak körül ráncos homlokodon
az idő fonalát köröskörül csavarván.

Buda és Pest (Fotó: Vimola Ágnes)

Buda és Pest (Fotó: Vimola Ágnes)

Arany János: A tölgyek alatt
(részlet)
Margitsziget
A tölgyek alatt
 
Szeretek pihenni,
Hova el nem hat
 
Város zaja semmi.
Zöld lomb közein
 
„Áttörve” az égbolt
S a rét mezein
 
Vegyül árny- és fényfolt.
Petőfi Sándor: Pest
(részlet)
Hiába, Pest csak Pest, tagadhatatlan!
S én Pestnek mindig jóbarátja voltam,
És ahol csak kell, hát pártját fogom.
Volt itt nekem sok kellemes napom.
Kivált h' az utcán kóborolhatok:
Az angyaloknál boldogabb vagyok.
Egy óriáskigyó bámészkodásom,
Végighuzódik a népsokaságon.
S aztán itt minden olyan érdekes,
A sziv örömében csak ugy repes.
Vajda János: A városligetben
(részlet)
A nyári égbolt arenája
Vándor-szinész felhőivel,
Az üstökös lovar pályája
Tündéri színműt játsznak el...
– Így mulatunk, így édelgünk mi
Ketten, magunkban, egyedül;
Vigyázva, hogy ne lásson senki,
És a mulatság sikerül.
Mert persze, persze a ligetbe
Én rendesen korán megyek;
Mikor még nincs megfertőztetve;
Nem járnak ott még – emberek...
Ady Endre: Budapest éjszakája szól
(részlet)
Budapest éji, nagy álmát hozom.
Be víg város vagy, én bús városom,
Zsibbadtan tapint fáradt két kezem,
Cigánnyal, borral, nővel érkezem.
Budapest éji, nagy álmát hozom.
Én vagyok a mámoros, kusza est.
Egy városom van: szegény Budapest.
Máshol keserü borom és söröm,
Itt számba ömlik az édes öröm.
Én vagyok a mámoros, kusza est.
Emeletes autóbusz, 1915 (I. Régi budapesti járművek c. diafilm részlete)

Emeletes autóbusz, 1915 (I. Régi budapesti járművek c. diafilm részlete)Földalatti vasút motorkocsija, 1896 (I. Régi budapesti járművek c. diafilm részlete)

Földalatti vasút motorkocsija, 1896 (I. Régi budapesti járművek c. diafilm részlete)

Juhász Gyula: Budapest
(részlet)
Bús Babilon, azért mégis szeretlek,
Mert véreim sorvadnak sírva benned,
Gőgös szegények, árva magyarok.
Mint kis cseléd a rikító körúton,
Éhes diák a cifra úri zsúron,
Magam is benned oly kopott vagyok!
Millenniumi földalatti vasút (Budapest)(Fotó: Konkoly-Thege
            György)

Millenniumi földalatti vasút (Budapest)
(Fotó: Konkoly-Thege György)

Budapesti építészet
(tanulmány)
Krúdy Gyula: Milyen volt az Andrássy út?
Fábri Anna: „Mit lehet írni Pestről?” A Krúdy-művek Budapestjéről
(tanulmány)

Sziget (fotó: Legeza Dénes István)

Sziget
(fotó: Legeza Dénes István)

Az Országház kívülről (Fotó: Konkoly-Thege György)

Az Országház kívülről
(Fotó: Konkoly-Thege György)

Az Országház belülről(Fotó: Konkoly-Thege György)

Az Országház belülről
(Fotó: Konkoly-Thege György)

Kosztolányi Dezső: Budapest
(részlet)
Itt fényes az éj, mint a nappal
s akár az éj, bűnös a nap,
a vérbe lázadozva nyargal
a szenvedély s zajong, kacag.
A csendes utcán nagy titokban
vörössugárú lámpa lobban.
Egy udvaron sípláda szól
s a fél ház véle búg, dalol,
elvész a szó a kába zajban.
Máshol nyekerg a hegedű,
hajlongva kér a félkezű,
és a szemétládára pattan
két sápatag, korán okos
négyéves lányka s – bosztonoz.

Cságoly Ferenc: Budapest – európai metropolisz, vagy nemzeti főváros?
(tanulmány)


Villamos motorkocsi, 1914 (I. Régi budapesti járművek c. diafilm részlete)

Villamos motorkocsi, 1914 (I. Régi budapesti járművek c. diafilm részlete)


Duna-parti villamossínek(Fotó: Konkoly-Thege György)

Duna-parti villamossínek
(Fotó: Konkoly-Thege György)

Kosztolányi Dezső: Üllői-úti fák
(részlet)
Az ég legyen tivéletek,
 
Üllői-úti fák.
Borítsa lombos fejetek
szagos, virágos fergeteg,
 
ezer fehér virág.
Ti adtatok kedvet, tusát,
ti voltatok az ifjúság,
 
Üllői-úti fák.
Szabó Lőrinc: Budapest
(részlet)
Óh, Budapest, pincék és paloták
mulandóságunk szállodái, – úgy
füstöl ki belőletek az idő,
mint férget a ciángáz! Nézlek és
látom már néha-néha, mily vigan
töm majd belétek én utánam is
új húsokat az élet, amikor
már megrágtatok és roncs testemet
emberevő szátok új, ízesebb
falatokért hidegen kiköpi.
 
Budapest irodalmi emlékei I.
(diafilm – Neumann-ház)
Budapest irodalmi emlékei II.
(diafilm – Neumann-ház)
Budapest irodalmi emlékei III.
(diafilm – Neumann-ház)
A Budai vár(Fotó: Konkoly-Thege György)

A Budai vár
(Fotó: Konkoly-Thege György)

A Budai vár(Fotó: Konkoly-Thege György)

A Budai vár
(Fotó: Konkoly-Thege György)

Patrick Leigh Fermor: Budapest
(novella)
Jasper Gyula: Budapest
(vers)
Mertz Éva: Budapest
(kép)
Czeglédi Gizella: Budapesti Duna-part
(kép)
Budai látkép - Budapest, Gellérthegy (Fotó: Legeza Dénes István)

Budai látkép - Budapest, Gellérthegy (Fotó: Legeza Dénes István)Borsos Miklós: 0 km kő - Budapest, Clark Ádám tér(fotó: Legeza Dénes
          István)

Borsos Miklós: 0 km kő - Budapest, Clark Ádám tér
(fotó: Legeza Dénes István)Varga József: Budapesti furcsaságok
(fotótár)


Budapesti látkép(Fotó: Konkoly-Thege György)

Budapesti látkép
(Fotó: Konkoly-Thege György)

Aby Szabó Csaba: Budapest
(kép)
Róna Judit: Budapest
(fotó)
Oszoli Piroska: Budapest
(festmény)
Korognai János: Budapesti panoráma
(kép)
Budapesti látkép - Budapest, Gellérthegy (Fotó: Legeza Dénes
          István)

Budapesti látkép - Budapest, Gellérthegy (Fotó: Legeza Dénes István)

A MILLENIUMI EMLÉKMŰ

Gábor arkangyal - Budapest, Milleniumi emlékmű (Fotó: Legeza Dénes István)

Gábor arkangyal - Budapest, Milleniumi emlékmű (Fotó: Legeza Dénes István)

II. András király - Budapest, Milleniumi emlékmű (Fotó: Legeza Dénes István)

II. András király - Budapest, Milleniumi emlékmű (Fotó: Legeza Dénes István)

Zala György: Tudás és Dicsőség - Budapest, Milleniumi emlékmű (Fotó: Legeza Dénes István)

Zala György: Tudás és Dicsőség - Budapest, Milleniumi emlékmű (Fotó: Legeza Dénes István)

Szent István - Budapest, Milleniumi emlékmű (Fotó: Legeza Dénes István)

Szent István - Budapest, Milleniumi emlékmű (Fotó: Legeza Dénes István)

IV. Béla - Budapest, Milleniumi emlékmű (Fotó: Legeza Dénes István)

IV. Béla - Budapest, Milleniumi emlékmű (Fotó: Legeza Dénes István)

Munka és Jólét - Budapest, Milleniumi emlékmű (Fotó: Legeza Dénes István)

Munka és Jólét - Budapest, Milleniumi emlékmű (Fotó: Legeza Dénes István)

Szent Korona - Budapest, Milleniumi emlékmű (Fotó: Legeza Dénes István)

Szent Korona - Budapest, Milleniumi emlékmű (Fotó: Legeza Dénes István)

Millenniumi emlékmű (Budapest)(fotó: Konkoly-Thege
            György)

Millenniumi emlékmű (Budapest)
(fotó: Konkoly-Thege György)

Háború - Budapest, Milleniumi emlékmű (Fotó: Legeza Dénes István)

Háború - Budapest, Milleniumi emlékmű (Fotó: Legeza Dénes István)

Béke - Budapest, Milleniumi emlékmű (fotó: Legeza Dénes
          István)

Béke - Budapest, Milleniumi emlékmű (fotó: Legeza Dénes István)

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal