JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 15.Névnap: Anasztázia, Tas
    
 
Hónapok
 

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.


BRÓZIK KÁROLY (Máramarossziget, 1849. jan. 9. – Budapest, 1911. júl. 12.): tanár, geográfus, író, az első magyar földrajzi atlaszok szerkesztője.

Az egyetemet Budapesten végezte. 1870-ben segédtanár volt a budapesti II. kerületi főreáliskolában; 1872-ben tanár Körmöcbányán, majd 1873-ban visszahelyezték eredeti budapesti iskolájához. 1905-ben ment nyugdíjba.

Számos népszerű földrajzi munka szerzője. Részben saját kutatásai alapján részlettanulmányokat és összefoglaló műveket írt a Föld megismerésének történetéről. Részt vett a Magyar Földrajzi Társaság munkájában és vezetésében, 1896-1906 között szerkesztette az első részletes hazai atlaszt, a Nagy Magyar Atlaszt.

A fontosabbak munkái: Európa iskolai fali térképe (1893); Középiskolai földrajzi atlasz (1898); Nagy Magyar Atlasz (1896-1906); Történelmi iskolai atlasz (1899); Kis atlasz megyei-térképekkel (1900-1908); Európa a XVIII. század elején (1901); Európa a francia forradalom és Napóleon korában (1901); Az Osztrák-Magyar Monarchia néprajzi térképe (1902).

Dr. Klinghammer István: A földrajzi szemléltetés korai története
(részlet)

 

Iskolai térképek, atlaszok, föld- és éggömbök az egykori magyar iskolákban

 

1891-ben a Földrajzi Társaságban alakult meg egy iskolai térképi bizottság, amelynek tagjai voltak Berecz Antal, Brózik Károly, Havass Rezsõ, Homolka József, Laky Mátyás, Lóczy Lajos, Márki Sándor. Ez a bizottság 1891 májusában ülést is tartott, és ott egy előterjesztést tárgyalt a miniszterhez, amely azonban csak az iskolai falitérképek elavult, hibás és meg nem felelő voltával foglalkozott, de az iskolai atlaszok hiányát nem tette szóvá. Teljes iskolai atlasz világrahozatalára sem szerző, sem kiadó nem vállalkozott mindaddig, amíg a Kogutowicz-féle intézet anyagilag és szellemileg meg nem erősödött.

 

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal