JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2023. november 30.Névnap: András, Andor, Andrea
    
 
Hónapok
 

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.


BOLYAI JÁNOS Temesvárról 1823. november 3-án édesapjához írott levelében olvashatjuk híressé vált sorait korszakalkotó tudományos felfedezéséről: „… a parallelákról egy munkát adok ki… ollyan felséges dolgokat hoztam ki, hogy magam el-bámultam… ha meglátja Édes Apám, meg-esmeri; most többet nem szollhatok, tsak annyit, hogy semmiből egy ujj más világot teremtettem: mindaz, valamit eddig küldöttem, tsak kártyaház a’ toronyhoz képest”.

A matematikusok és fizikusok a híres levelet a nem-euklidészi geometria, pontosabban annak egyik változata, a hiperbolikus nem-euklidészi geometria születési dokumentumának tekintik. Kortársai azonban nem ismerték fel annak korszakalkotó jelentőségét. Mikola Sándor A fizika gondolatvilága című könyvében így ír ennek okairól: „Ha Bolyai János csak logikai-matematikai kérdést oldott volna meg, bizonyára már életében elismerést aratott volna és munkája az értékes munkák közé soroztatott volna. Minthogy azonban új világfelfogást, új ismeretelméleti meggyőződést, a mindenséget átölelő új geometriai vázlatot alkotott, sorsa az volt, ami az úttörőké lenni szokott: a tekintetbe nem vétel, a lekicsinylés, a lenézés”.

Kiss Elemér: Bolyai János kéziratos hagyatéka
(tanulmány)
Surányi László: Bolyai János forradalma
(tanulmány)
Székely János: Bolyai hagyatéka
(vers)
Vekerdi László: Benkő Samu: Bolyai János vallomásai
(recenzió)
Bolyai János
(életrajz)
Németh László: A két Bolyai
(esszé)
Németh László: A Bolyaiak drámája. Műhely-tanulmány
Németh László: A Bolyaiak a matematikatörténet világában
(tanulmány)
Prékopa András: Bolyai János forradalma
(tanulmány)
Prékopa András. Bolyai János forradalma I. A kolozsvári Bolyai-ház
(tanulmány)
Prékopa András: Bolyai János forradalma II.
(tanulmány)
Prékopa András: Bolyai János forradalma III. A Bolyai - Lobacsevszkij-geometria fogadtatása és utóélete
gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal