JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. február 29.Névnap:
    
 
Hónapok
 

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.


BÖCKH HUGÓ (Budapest, 1874. jún. 15. – Budapest, 1931. dec. 6.): geológus, az olaj- és földgázkutatás legkiválóbb egykori magyar szakértője.

Egyetemi tanulmányait Budapesten és Münchenben végezte, utána a budapesti műegyetemen mineralógus tanársegéd volt Schmidt Sándor mellett. 1900-tól a selmecbányai Bányászati Akadémia Tanára lett. 1915-ben javaslatára kezdődtek meg a kincstári kőolajkutatások Egbell határában. Ez volt az első eset, amikor Eötvös-ingával sikerült kimutatni föld alatti, rejtett kőolajszerkezetet. A sikeres fúrás után 1918-tól az állami bányászati monopóliumok és kutatások központjának igazgatójává nevezték ki. 1921-ben az állami szolgálatból kilépve az Anglo-Persian Oil Comp. tanácsadója lett. Ennek megbízásából 1923-26-ban és 1928-29-ben a perzsiai olajkutatásokat vezette, az Eötvös-inga segítségével hatalmas olajmezőket tárt fel. 1929-től haláláig a Földtani Intézet igazgatója volt. Számos kőzettani és őslénytani mű szerzője, melyek főként a Földtani Közlönyben, a Földtani Intézet évkönyvében és a Bányászati és Kohászati Lapokban jelentek meg.

Dr. Némedi Varga Zoltán, Hajdúné Molnár Katalin, Verebélyi Kálmán: A Földtan-Teleptani Tanszék története
(részlet)

 

Az ásvány-földtani tanszék (1904–1923)

 

Winkler Benő nyugdíjba vonulását követően Böckh Hugót (1900-1914) nevezték ki tanszékvezetőnek rendkívüli tanári minőségben, amelyet a következő évben rendes tanárrá történő előléptetés követett. Az akkor 26 éves fiatal szakember kezdettől fogva tisztában volt azzal, hogy milyen feladatot vállalt el. Azonnal hozzálátott tanszéke továbbfejlesztő átszervezéséhez, további felszerelések beszerzéséhez, az oktatás színvonalának emeléséhez. 1901-ben, amikor a Földtani Közlönyben közzéteszi az első Selmecbánya vidékéről szóló dolgozatát, arról szól, hogy kötelességének érzi továbbvinni azt a munkát, amelyet e vidék földtani megismerésében nagy elődei ráhagytak. Az oktatás színvonalának emelését célozta az 1903-ban kiadott Általános geológia című könyve, melyről Kriván P. a következőket írja: „Böckh Általános geológiája a kor modern, világszintű eredményeit hozta: az újból is kiemelve mindig a maradandót, a fejlődést hozót, a gondolkodásra, kutatásra gerjesztőt.” A Geológia II. kötete két „könyv”-ben 1907-ben illetve 1909-ben jelent meg. Álljanak itt Bogsch L. elismerő szavai: „Böckh Hugó olyan tudományos kritikával átszűrt és rendkívül világosan fogalmazott óriási ismeretanyagot foglalt egységes keretbe, amely nemcsak a maga korában volt elsőrendű tankönyv a bányamérnökök számára, hanem máig megbízható tudástár mindazoknak, akik a század elején rendelkezésre állott ismeretanyagból meríteni kívánnak.”

 

Forrás: Miskolci Egyetem – A Földtan-Teleptani Tanszék honlapja

 

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal