JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. február 29.Névnap:
    
 
Hónapok
 

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.


BEYTHE ANDRÁS (Sárvár, 1564. okt. 18. – Németújvár, 1599): botanikus, református prédikátor. A XVI. századi magyar tudományos élet kevés számú képviselőjének egyik, a korra jellemző tudósi életpályát magáénak mondható alakja.

Batthyány Ferenc gróf nevelője, utóbb a Batthyány grófok udvari papja volt, miként apja, Beythe István is. Füves könyve Melius Herbariumának átvétele, néhány tévedését azonban kijavította, Műve tulajdonképpen orvosi használatra szánt füves könyv florisztikai feljegyzések nélkül. Eredeti címe: Fives-könüv, fiveknek és fáknak nevökről, természetökről és hasznokrul (Németújvár, 1595).

Beythe András lutheránus espereseknek
(részlet)
1597. március 6. Németújvár

Fecsegő szamarak, lusta hashizlalók, a tobzódásnak és a részegeskedésnek adózók, fajtalan kecskebakok, együgyűek és tudatlanok, nemcsak az égi tanításban és a szabad művészetekben, de az erkölcsök gyakorlásában is járatlanok. Titeket, elaggott vén idiótákat éretlen ifjoncok irányítanak és kormányoznak, s nyakatokra pórázt kötve ide-oda ráncigálnak házi barmok módjára, amelynek ha csontot vetnek, elhallgat, de mihelyt lenyelte, rákezd az ugatásra és nem szűnik meg szitkozódni. Nem kívánjuk, hogy dicsérjetek, mert tudatlanoktól dicsértetni ugyanaz, mintha káromolnának, és ellenkezőleg. Ti bizonnyal lelketek minden erejével Isten egyházának romlását készítgetitek és fontolgatjátok. Ne csodálkozzatok válaszomon, mert valamivel szabadabban felelnék, mint ti, ha nem jutna eszembe az ismert versecske: “Hoc scio pro certo, quando cum stercore certo, vinco vel vincor, semper ego macor.” [Azt biztosan tudom, hogy valahányszor ganéjjal birkózom, akár győzök, akár vesztek, mindenképpen én mocskolódom be.] Maradjatok meg csak a saját mocskotokban: én örömest átlépek ezeken a szemérmetlen gúnyolódásokon – hacsak nem provokáltok –, és keresztyén emberhez sehogy sem illő szavaitokon, melyekkel azt hazudjátok, hogy Hegyfaluban csak a gyűlésetek második napján voltam ott, mikor pedig már az első nap hajnalban ott voltam. Ezenkívül a ti hívásotokra mentem el. Ha vezéretek szokása szerint túlságosan belekeveredik a szószátyár hazugságokba, semmit nem gondolok véle, pedig bizony meghívott engem levélben is, Biky Mátyás által is erre a barátságos tanácskozásra, ahol én követi tisztemben jelentem meg, mert a ti egyetemes és apostoli egyházatok, melytől gonosz elpártoltatok, küldetett oda. Nem színlelve, ahogy a ti írásaitok hazudják, hanem jámbor, tisztán és testvérien szólaltam föl, kértelek Isten nevében és intettelek benneteket, hogy az egyház békéjére, egyetértésére és hasznára ügyeljetek és törekedjetek. De holott semmit sem tudtam elérni, mindenféle bocsánatkérés nélkül, sőt bizony képmutatással, szofisztikus, bűzös hízelkedéssel, ünnepélyes protestációval zártatok ki ünnepi gyűlésetekből.

A Beythe András halálának 400. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés előadásai
Beythe András: Fives könyv
Kárász Kinga: Gondolatok Beythe András Fives könyvéhez
(tanulmány)
Füvészkönyv
(szócikk)
Garami Márta: Magyar füveskönyvek, füvészkönyvek
(tanulmány)
Vörös Éva: A borágó elnevezései a magyar nyelvben (tanulmány)
(Borago officinalis)
A közönséges cickafark elnevezései a magyar nyelvben (tanulmány)
(Achillea millefolium)
Az orvosi tudomány és a köznép a 16. századig
gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal