JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 14.Névnap: Tibor
    
 
Hónapok
 

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.


BERDE ÁRON (Laborfalva, 1819. márc. 8. – Kolozsvár, 1892. jan. 25.): jogász, egyetemi tanár, az első jelentős magyar nyelvű meteorológiai és klimatológiai szakkönyv írója.

Főiskolai tanulmányainak elvégzése után 1842-től 1844-ig Nyugat-Európában járt tanulmányúton. 1844-től 1863-ig a kolozsvári unitárius kollégiumban tanította a természettudományokat, 1863-tól a kolozsvári akadémián a nemzetgazdaságtan és a politika tanára, majd az 1872-ben alapított kolozsvári egyetemen a nemzetgazdaság és pénzügytan tanára, 1872-73-ban az egyetem rektora volt. 1890-ben nyugalomba vonult. 1846-tól 1859-ig a Természetbarát, ill. az Ipar és Természetbarát, a Hetilap, a Kolozsvári Közlöny szerkesztője volt.

Ajtay Ferenc: A kolozsvári Házsongárdi temetőben pihenő természettudósok
(részlet)
Első rész

Az 1872-ben megalakított Kolozsvári Tudományegyetem első rektora Berde Áron lett. Emlékezetesek maradtak rektori székfoglaló beszédének következő szavai: „Uraim! Egy új egyetem megalapítása áll előttünk. Önök tudják, hogy az egyetemet nem a néma falak, hanem a tanárok szellemi ereje alapítja meg jó hírnevében, áldásos működésében.” Kétségtelen, hogy a kortárs Brassai Sámuel mellett Berde Áron az erdélyi reformkori természettudományos ébredés nagy alakja volt.

Az oktatás szolgálatán kívül a nagyközönség körében végzett ismeretterjesztő tevékenységben is úttörő volt. 1846-ban Tanács Józseffel, a Református Kollégium tanárával megindította Erdély első, természettudományokkal foglalkozó lapját, a Természetbarátot. Ebben földrajzi, geológiai, mezőgazdasági, agrokémiai, meteorológiai – akkori nyelven légtüneménytani –, biológiai cikkeket és híreket közölt.

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal