JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 14.Névnap: Tibor
    
 
Hónapok
 

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.


BENKŐ JÓZSEF (Bardócz, 1740. dec. 20. – Középajta, 1814. dec. 28.) botanikus sokgyermekes papcsalád szülötte volt, ő maga is a református lelkészi pályát választotta. Tudományos munkássága sokrétű: történeti, nyelvészeti, botanikai vonatkozású. Mintegy tucatnyi könyve jelent meg nyomtatásban, számos művét levéltárak őrzik feldolgozásra, kiadásra várva, de elveszett munkáinak száma is jelentős. Legnevezetesebb az Erdélyt bemutató, kétkötetes munkája, amelynek csak az első része jelent meg, a második rész máig kéziratban van. Jelentős tanulmánya foglalkozik a török jövevényszavak vizsgálatával a magyar nyelvben; itt egyben a feltételezett nyelvrokonságot is cáfolja. Tervezte Erdély növényvilágának teljes feltárását, de ezt a munkát csak részben végezte el. Botanikai szemszögből legjelentősebb eredményének az tekinthető, hogy ő volt az első hazai kutató, aki a növényvilágot az akkor korszerűnek tekinthető Linné-rendszer és annak nomenklatúrája alapján ismertette. Ő alkalmazta nálunk elsőként és következetesen a kétszavas nevezéktant, megalapozva a magyar botanikai terminológiát. Gyűjtötte a népi növényneveket is.

Sok méltatlan meghurcoltatás közepette, népes családja eltartásának gondjaival küszködve, testi és lelki bajoktól gyötörve végezte áldozatos munkáját, utolsó éveiben gyógyfüveket árulva tengette életét.

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal