JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 14.Névnap: Tibor
    
 
Hónapok
 

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.


BALLA ANTAL ((Nagykőrös, 1739. dec. 18. – Nyáregyháza, 1815. szept. 6.): földmérő és vízépítő mérnök, a 18. sz. második felének legkiválóbb magyar térképésze, a Duna–Tisza-csatorna első tervének készítője.

Tanulmányait Nagyszombatban és a szempci Collegium Oeconomicumban végezte. Előbb Nógrád, 1777-től 1812-ig Pest vármegye mérnöke. Nemzetközi viszonylatban is figyelemre méltó színvonalú közigazgatási vízrajzi és hajózási térképei közül a legjelentősebbek: a Tisza–Berettyó völgyének vízrajzi térképe (1777–78), a pesti Duna-szakasz hajózási térképe (1784), a Duna–Tisza-csatorna terve (1791), valamint Pest vármegye nyomtatásban is megjelent térképe (1793). A Pest-Szolnok közt létesítendő Duna–Tisza-csatorna tervét a vármegye megbízásából készítette el, több változatban. Felvetette az állandó pesti Duna-híd tervét is. 1781-ben javaslatot tett a Tisza átvágásokkal való szabályozására, 1785-től a Hajózási Igazgatóság külső munkatársaként részt vett a vízi utak előzetes felmérésének munkájában. Akusztikai és zeneelméleti kérdésekkel foglalkozó, kéziratban maradt művét magyarul írta: A hangról és annak természetéről (1774).

Dr. Török Zsolt: A Tápió-vidéke régi térképeken
(részlet)
Balla Antal: Mappa specialissima… Regni Hungariae Comitatuum Pesth Pilis et Solth…Bécs, 1793

Balla Antal a kitűnő vármegyei mérnök előbb uradalmi felmérőként dolgozott. 1777-től 1812-ig volt Pest vármegye mérnöke. Számos nagyszabású munkában vett részt, térképet készített Pestről és Szegedről, javasolta egy állandó Duna-híd megépítését. Elkészítette a Dunát a Tiszával összekötő csatorna tervét is, amelyet láthatunk például Karacs Ferenc térképén. 

Balla Antal hatalmas méretű munkája a hosszú folyamat után 1659-re egyesült három vármegyét ábrázolja. A vármegye címere a kettős farkú oroszlánnal a címfelirat bal oldalán látható. A körülötte elhelyezett allegorikus alakok a megszemélyesített Duna (Danubius) és (Tibiscus) Tisza közti terület gazdagságát jelképezik. A Káta-nemzetség birtoka a XV. század elejéig Külső-Szolnok vármegyéhez tartozott. 1455-ben azonban V. László király a birtokosok kérésére a területet áthelyezte Pest vármegyéhez. Újszász tulajdonosai 1462-ben követték a példát. 

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal