JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 18.Névnap: Andrea, Ilma
    
 
Hónapok
 
Kakasy Éva: Az írni-olvasni tudás nemzetközi napja

Kakasy Éva: Az írni-olvasni tudás nemzetközi napja

1965. szeptember 8-án az UNESCO által Teheránba összehívott világkongresszus úgy döntött, hogy e napot AZ ÍRNI-OLVASNI TUDÁS NEMZETKÖZI NAPJÁnak nyilvánítja. Ez a nap ráirányítja a figyelmet az írástudatlanság problémájára. A világon még mindig egy milliárd írástudatlan felnőtt él, ezek kétharmada nő. Minden évben ezen a napon az UNESCO díjjal jutalmazza azokat, akik a legleleményesebben és legösztönzőbben harcolnak az írástudatlanság ellen.


OLVASÁS
(gyűjtőoldal)
Weöres Sándor: ABC
(részlet)
A
Alma alva ring az ágon,
alma álma áhitat,
se érzés, se gondolat,
tiszta fény az alma-álom.
B
Benn a belső boltozatban,
bánatban és borúlatban
születik a szerelem,
hogy egy s kettő: sok legyen.
C
A gyerek cinkosa cukor,
a lány csábítója csokor.
Mai gyerek fanyart kíván,
ál-kincstől kábul mai lány.
Szabó Lőrinc: Olvasás / Tücsökzene 148.
Mint a csillagokat a távcsövek,
úgy húztam körém, s egyre közelebb,
könyveken át a Világ Tényeit:
éj-nap olvastam. Mindent! Hajnalig,
kis lámpa mellett, s függönyözve a
konyhánk ajtaját. Boldogság, soha-
nem-álmodott, töltött be: Nemcsak én
vagyok (ha vagyok) bolond! Mint a fény
mihelyt szabad, oly határtalanúl
tágúlt a lelkem, nőtt, már messze túl
kíváncsiságban s reményeiben
iskolán s minden hasznon: Végtelen
nyílt elém, hisz most eszközt, szárnyakat
kaptam, repülni, s törni zárakat:
az Irodalmat: születő, arany
lángok zsúfoltak, gyerekmód ugyan,
de úgy, ahogy az első távcsövek
tömték új csillagokkal az eget
Nemes Nagy Ágnes: Írásjelek
(részlet)

Az írásjelek birodalma szegényes. Rendkívül keveset fejeznek ki és azt is megcsontosodottan. Micsoda gyötrelem mondatformálás közben minduntalan belebotlani a pont, pont, vesszőcske kötelező, szükséges, ámde kínosan szűkös választékába! Elvégre a vessző és a pont között egy nagy tartomány terül el, amelyet csak lazán, felületesen tölt ki a kettőspont, a pontosvessző, a három pont, a gondolatjel. Mindnyájan tudjuk: vannak nagyobb hiátust, szünetet jelző vesszők és vannak egészen kicsi, leheletnyi megtorpanást érzékeltetők. A kettőspont, a pontosvessző még hangulatában is kötött; főleg az értekező, gondolati szövegnek a tagolói. A három pont pedig… szegény három pont. Az meg főleg a történelmi szentimentalizmus kifejezőjévé csontosodott. Bár olykor kihagyást is jelölhetünk vele, megszakítást, sőt ironikus elhallgatást, de ehhez már némi bűvészgyakorlat vagy szerencse kell. A két gondolatjel, a közbevetést jelölő, ugyancsak az értekező szövegé; az egy gondolatjel, mint elválasztója egy-egy mondatzáró szövegrésznek, meg túlhangsúlyozza az elválasztást, túl nagy értelmi nyomatékot ad neki.


Hogyan olvassunk? (figyelmeztető tábla) (fotó: Bánkeszi Katalin)

Hogyan olvassunk? (figyelmeztető tábla) (fotó: Bánkeszi Katalin)

Juhász Ferenc: A betű

Szeretem a vékony-hegyű tollakat, a keskeny finom lándzsahegyűeket, a vágott-gerincű hosszú fémleveleket, mert szeretem nagyon, írás közben ha látom: tollam hegyéből hogyan születik a betű, hogy formálódik a betű teste, hogy születik meg hajlékony, gyönyörű élete, hurkos, gömbölyű, madárcsőrszerű, tornyos, szálkás, hullámos, görcsös alakja, a k ámulatos hurokösszege, az e, vagy az a gömbölyded, köd-magzattal áldott asszonyisága, a z titokzatos ábra-keresztje, s mind a többié, a betűké, az l kanalasgémcsőre, az ü csigabigaszarva. Ó, a betű, a jel, az összevont titokzatosság, az eredendő jelképi ábra, hogy összeláncolt sorozatával lekötözzük az időt, megláncoljuk a múlandóságot, rögzítsük a semmibe-csobogni-vágyó létezést, önmagunkat a létben, a létet bennünk és körülöttünk, ó, a betű, akinek folyamatos hurkaiba fonjuk emberi szívünket és érdemünket, bűneinket és történelmünket, szerelmünket és álmainkat, bánatainkat és a halált, a lehetetlent, a kegyetlent, a beteljesülőt. A betű: a megvalósulás és a megmaradás, a betű: a szent őstalaj, amibe elvetjük maradandó, vagy elfoszló gondolatainkat, a betű: szellemiségünk kriptája is, a föld, amiben mondataink holtteste elrohad, a betű: valahány apró szülőanya, magzata-terhes kicsi ősasszony, nemző-ideáktól meghasasodó, hurok-csecsűvé, gyűrű-emlőssé hurkosodó és dagadó, örvénylő anyaság, festék-drótkeretekbe, ólom-hurkokba, tinta-tekervényekbe, grafit-szálkatemplomokba fogott buborék-asszonyiság, a betű: költészetünk atomi pont-anyaga, sugárzó anyagpont-felhője és égő atompont-sorozata, a jóság és a fönnmaradás, a hit és a lemondás, a törvény és a gyalázat idő-kristályból kimetszett bölcsője, idő-kristályba vésett temetője. Ó, betű, reményünk és reménytelenségünk, hódolok előtted-szent Betű, mindenem, egyetlenem!

Kosztolányi Dezső: Negyven pillanatkép. Toll
Végtelen napjaim
menete.
Bámulom, elborult
remete.
Várni még, élni még
lehet-e?
Fönn az ég, lenn a föld
fekete.
Szánts tollam, villogó
eke te.
Leküzdhető e az írástudatlanság?
(interjúk)
Kókai Kata: Küzdelem az írástudatlanság ellen – diszlexia
(leírás)

Írás (fotó: Legeza Dénes István)

Írás
(fotó: Legeza Dénes István)

Tanulási nehézségek
(gyűjtőoldal)
Írásoktatás a római világban
(ismertetés)

Csete István: Deákok kalauza
(részlet)

Sokaknak jobb lött volna soha ábécét sem ismérni, írást nem tudni, mintsem az Isten ajándékát az ő alkotójának megbántására, ország romlására és Anyaszentegyház sebeire kegyetlenül fordítván, cum armis suis (amint a Próféta mondja), minden fegyverkezetekkel pokolba menni, s magok emlékezetit átokban hagyni. Nagy deákok tehetnek sok jót, de kárt is, mikor az ő elméjek szárnyait hordozza a rendetlen vágyódás a magasságra, és Luciferrel talán máris mondják: Ascendam! Egyházi és világi méltóságokat, szerencséket, eljegyeznek immár is magoknak nagy promotiókat; jaj az országnak, jaj az Anyaszentegyháznak, ha az olyanok elnyerik, akiknek szándékát nem Istennek nagyobb dicsősége vezeti, hogy az előmeneteles tanulással megismérjék, mi légyen kedves előtted, Uram, hanem vagy mások alá mint ássanak vermet, hogy azok romlásával ők épüljenek; vagy a törvényt, igazságot kigondolt s palástolt okokkal mint vesztegessék, temessék az árvák, özvegyek ügyit, arassanak, ahol nem vetettek.

Csoóri Sándor: Kubai napló
(részlet)

„Forradalom idején nem lélekgyógyászokra van szükség. A férj rá akarta beszélni, hogy vándoroljanak ki. Ő hallani sem akart róla. Meggyőződésből ellenkezett vagy dacosságból? Nem is tudta. Veszekedéseik észrevétlenül politikai színezetet öltöttek. Hasadás a családban. Shakespeare ilyenkor szokott mérget keverni a pohárba. A nő fogta magát, és egy napon elszökött Camagueyből. Rokonok, Havanna, zűrzavar. Ennek se volt túl sok értelme. Egyre gyakrabban eszébe jutott az az időszak, amikor pénzt gyűjtöttek. Szerencsére kapóra jött az országos mozgalom: harcolj az írástudatlanság ellen! Ez amolyan hazafias és humanista dolognak látszott. Jelentkezett is, hogy elmegy tanítani.”

Az olvasóvá nevelés problémái az ezredfordulón
(kerekasztal-beszélgetés)
Kassai Ilona: Lengyel Zsolt: Az írás. Kezdet – folyamat – végpont
(tanulmány)
Kipke Tamás: Betűvetés
(esszé)


Népiskola homlokzata Raidingban (Fotó: Vimola Ágnes)

Népiskola homlokzata Raidingban (Fotó: Vimola Ágnes)

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal