JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2023. december 3.Névnap: Ferenc, Olívia, Xavér
    
 
Hónapok
 
Avilai Szent Teréz - Budapest, Belvárosi Szent Mihály-templom (Fotó:
            Legeza Dénes István)

Avilai Szent Teréz - Budapest, Belvárosi Szent Mihály-templom (Fotó: Legeza Dénes István)

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium
(részlet)

Teréz, azaz Nagy Szent Teréz, profán utalásokban Avilai Teréz (1515 – 1582) az Egyház egyik legnagyobb női szentje, a világirodalom legnagyszerűbb nőíróinak egyike, VI. Pál egyházdoktorrá nyilvánította (1970). A hagyomány szerint egy szeráf az isteni szeretet tüzes lándzsájával döfte át a szívét (transverberatio). Ezt a jelenetet örökíti meg Bernini híres szobra a római S. Maria Vittoria-templomban.

Többek között megreformálta a sarutlan karmelita rendet, amely Bécsben, majd a hajdani habsburgi birodalom más városaiban is gyökeret vert. Szakrális hatására több helyen is rámutatunk.

Avilai Nagy Szent Teréz
(Magyar Katolikus Egyház)

Gian Lorenzo Bernini: Szent Teréz extázisa
(szobor)
Juhász Ferenc: Szerelmes hazatántorgás
(részlet)

[…] Avilai Nagy Szent Teréz Belső Várkastélyát, a csönd és gyakorló önismeret őskemény, finom radiolaria-csipkeváz-várát […]

Gergely Ágnes: Egy reneszánsz faragásra
(részlet)
Avilai Teréz álma a fallal körülvett,
nyár-forrázta kertben, hogy egyszer,
valamelyik levele végén, odaír,
odaír neki egy összeszakító, magas,
szent felkiáltójelet!
 
Nádas Péter: Az égi és a földi szerelemről
(részlet)

Diotima azt ajánlja, hagyjuk magunk mögött a szépség összes képmásait. Avilai Szent Teréz szerelmes egy jóságot megtestesítő halott férfi képmásába. Akár így, akár úgy, hátat fordítunk a testben való létnek. Ha senki emberfiának szépségére ügyet se vetünk, akkor érünk el a szerelem valóságába. Ha kizárólag egy isten egyetlen halott fiának jóságába vagyunk szerelmesek, akkor érünk el a szeretet valóságába.

Vas István: Avilai Teréz intelmeiből
(részlet)
(Ars poetica helyett)
Mert ha túllép a természeten, megbénul az értelem,
És kiszárad a lélek a sivatag terepen.
Mellesleg, a szellem egész épületének mi az alapja?
Csak az alázat, semmi más. És Istenhez közelebb jutva
Növekszik az alázat – különben elvész minden eredmény.
De ezt senki se értse úgy, hogy én tiltani szeretném
A nagy gondolatokat, amikkel a szellem
Fölemelkedhetik, hogy közelébe kerüljön
Isten véghetetlen jóságának meg az égben
Található csodáknak.
Igaz, én ezzel sosem éltem.
Képtelen voltam erre – megint csak ezt ismétlem.
Isten kegyelme hozzásegített, hogy megértsem:
Folytonos nyomorúságomban merészség volt az is tőlem,
Hogy szellemem a földi dolgokkal törődjön.
Hát még az égi dolgokhoz emelni hogyan
Is bírtam volna? De vannak elég sokan,
Akik jól járnak, ha felhasználják ilyen
Magasabb vizsgálataikat – különösen,
Ha tanultak. Mert ebben a gyakorlatban nézetem szerint
A tudomány – ha alázattal párosul – rendkívüli kincs.
De azt tudom, hogy fölemelkedni mégse kell –
Inkább várni, míg Isten bennünket fölemel.


Ágh István: Szent Teréz extázisa
Kápolna-üregben, félre
állítva, hogy sose érje
kinti fény meg benti csillár
csillagképe, s mit az oltár
bocsát hívei felé,
e Santa Maria della
Victoria templom cella-
kövén kélő kőlegenda
olyan, mintha orfeumban
nyílna intim szeparé,
s mert a függöny nincs behúzva,
nyilvános, felettébb furcsa
látvány, már szentségtöréssel
ér fel, amit ez a némber
művel és nem Szent Teréz,
és az sem ámori óhaj,
hogy a csibész egy lotyóval
figurázzon össze-vissza,
én sem leszek kukkoló agg
ferde műélményemért,
más Bernini szobra titka,
mintsem látomás taszítsa
sziklára, oly testi kéjbe
ezt a márványt, már a fénye
is begörcsöl, elalél,
csábító kezecske kezdi
keble felől vetkőztetni,
s minden tagja csüng a semmi
szakadékán, míg ruhája
zuhataga szűz ölét
megnyomja, elgyöngült szája
eseng, s szemét, hogy ne lássa
kísértőjét, gyönyörére
csukja, mintha megtörténne,
ami annak-képzelés,
elképesztő próbatételt
szabott Jézus jegyesére,
s arra is, ki kőbe véste
testi vágya lelki mását,
mint egy megdicsőülést.
gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal