JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 21.Névnap: Konrád
    
 
Hónapok
 
Barabás Miklós: A Lánchíd alapkőletétele (fotó: Gottl Egon)

Barabás Miklós: A Lánchíd alapkőletétele
(fotó: Gottl Egon)

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.


ANDRÁSSY GYÖRGY gróf (Kassa, 1797. febr. 5. – Bécs, 1872. dec. 17.): gazdasági szakíró, az MTA tagja és egyik megalapítója.

Széchenyi reformprogramjának lelkes támogatója volt. Fontos szerepet töltött be a magyar mezőgazdaság fejlesztésére indított mozgalomban és támogatta a Lánchíd és az első vasút építését. Az MTA megalapításakor több mint tízezer forintot ajánlott föl. Legismertebb írásai: Gróf A. Gy.-nek és gróf Széchenyi Istvánnak a budapesti híd-egyesülethez irányzott jelentése… (Pozsony, 1833); Budapestnek árvíz elleni megóvásáról (Pest, 1845); Állattenyésztésről (Tasnerral, h. és év n.).

Barabás Miklós: A hajóhíd a Lánchíd épülő pilléreivel
(festmény)
Lánchíd

Lánchíd

Kossuth Pesti Hírlapja az alapkőletételről
(részlet)

A fenséges személyek a számukra készített háromszínű sátorban helytfoglalván fölolvastaték Tasner hites ügyvéd és m. academiai levelező tag által a híd keletkeztének rövid vázlata.

Ennek az okiratnak pontos szövege a következő:

„A Duna partjait Buda és Pest városai közt egybekötendő állóhídnak minélelőbbi létesítése eszméjét Széchenyi István gróf eleinte néhány buda-pesti s egyéb honi lakosok magány körében, később Budapesti Hídegyesület czíme alatt alakult társaság előtt pendítvén meg, az e czélra szolgálható adatok gyűjtéséhez fogott; ugyan e végett 1832-ik évben Andrássy György gróffal Angliát is meglátogatta és az ott tapasztaltakat, saját véleményadással kísérve, ily czím alatt: »Gróf Andrássy György és Gróf Széchenyi Istvánnak a Budapesti Hídegyesülethez irányzott jelentése midőn külföldről visszatérének, Pozsonyban, 1833«, külön röpiratban sajtó alá közrebocsátá. A tárgy ekképp érlelve és előkészítve, végre az akkori országgyűlés elibe került, ahol az a haza jól-létét gyarapító köz-intézetek mindenkori buzgó elősegítője, fenséges császári királyi ausztriai örökös főherczeg, József Antal János, Magyarország szeretve tisztelt nádora s helytartója és az országosan egybegyűlt rendek által pártoltatván, dicsőségesen uralkodó V. Ferdinánd, Magyarország apostoli királya legfelsőbb helybenhagyása hozzájárultával keletkezett….”

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal