JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 15.Névnap: Anasztázia, Tas
    
 
Hónapok
 

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.

ALEXITS GYÖRGY (Budapest, 1899. jan. 5. – Budapest, 1978. okt. 14.): matematikus, iskolateremtő egyetemi oktató.

Középiskoláit Budapesten végezte. 1917-ben érettségizett és beiratkozott a budapesti tudományegyetemre; 1919 után Grazba ment, ahol beiratkozott az egyetemre. Kezdetben az elméleti fizika problémái foglalkoztatták, s ezen keresztül érdeklődése mindinkább a matematika felé fordult. 1924-ben a grazi egyetemen doktorrá avatták, egy, a Laplace-egyenlettel kapcsolatos problémának a megoldását tartalmazó doktori disszertációja alapján. Hazatérve dolgozott a Statisztikai Hivatalban, zenei kritikákat is írt. 1929-ben tanári állást kapott. Ez időben kezdett kutatómunkához, görbeelmélettel foglalkozott. Eredményei alapján meghívást kapott a bécsi egyetemre. Doktorátusát Kolozsvárott honosíttatta, s ez után magántanári címet kapott. 1945-től tudományos munkája mellett majd másfél évig gimnáziumi igazgató, utána közoktatásügyi államtitkár, egy évig a Tudományos Tanács főtitkára, majd az újjászervezett MTA első főtitkára volt. Közben egyetemi tanári kinevezést kapott a BME Vegyészmérnöki Karának matematikai tanszékére.

Tudományos tevékenysége a matematika számos részterületére terjed ki (görbeelmélet, függvénytan, geometria), de legjelentősebb eredményeit az approximáció-elméletben és a Fourier-sorok elméletében érte el. Sokoldalú, közvetlen egyéniségével, szakmai lelkesedésével népes iskolát teremtett. Több monográfia és 88 szakcikk szerzője vagy társszerzője.

Wágner Tibor (szerk.): Visszaperelt idő - Beszélgetések Szerb Antalról
(részlet)

 

Utószó

 

Fontos dokumentumnak bizonyult Alexits György matematikus, zenekritikus elbeszélése Szerb Antal grazi tartózkodásának idejéből. Ez időből, néhány Szerb Antal-levélen és néhány oldalnyi elmélkedésen kívül, nincs egyéb emlékünk. Ami volt, az elveszett. Alexits szerint egy Ráskay László nevű újságíró-hallgató szoros barátságot ápolt Szerb Antallal. Barátságuk minden mozzanatát feljegyezte. Megörökítette azokat a gondolatokat, terveket, amelyek akkor foglalkoztatták az ifjú tudóst. Ráskay László hajószerencsétlenségben vesztette életét, s vele merültek a tengerbe a jegyzetei. Alexits ismerte a napló néhány fejezetét, de felidézésükre nem vállalkozott. Megjegyezte, nagy veszteség Ráskay feljegyzéseinek megsemmisülése. Sajnálatos, hogy Alexits György is súlyos beteg volt már, amikor a vele készült beszélgetés kéziratát olvashatta.

 

Alexits György-díj

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal