JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2023. december 5.Névnap: Vilma
    
 
Hónapok
 
Alexandriai Szent Katalin. Ófehértó, Szt. Erzsébet r. k. plébániatemplom (fotó: Németh Gábor Árpád)

Alexandriai Szent Katalin. Ófehértó, Szt. Erzsébet r. k. plébániatemplom
(fotó: Németh Gábor Árpád)

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium
(részlet)

Katalin, azaz Alexandriai Szent Katalin vértanú († 305 táján), a középkornak alighanem legtiszteltebb, legnépszerűbb női szentje, a Virgines Capitales, továbbá a Tizennégy Segítőszent egyike. A görög eredetű szó jelentése: „tiszta, szeplőtelen”.

Katalin alakját, életét teljesen átszövi a legenda, amelyet verses alakban az Érsekújvári-kódex prózában pedig Pelbárt nyomán az Érdy-kódex örökített meg: élt Alexandriában egy pogány király, Costus, akinek nem volt gyermeke. Ezért szüntelen áldozott a bálványisteneknek, de hiába. Alforabius görög bölcs azt tanácsolta neki, hogy az egy Istennek képét öntesse ki aranyból és áldozzon előtte. A készülő szoborból csodálatosképpen feszület lett. Bevitték a pogány templomba, ahol a bálványok mind lehullottak. Costus bemutatván a kereszt előtt az áldozatot, a királyné megfogant, majd leányt szült, aki a Katalin nevet kapta. Már tizenhárom éves korában kitűnt csodálatos okosságával, amelynek híre messze földre elterjedt.

Alexandriai Szent Katalin
Jacobus de Voragine: Legenda Aurea
(részlet)

Csodálatos volt az állhatatosságban, ahogy kitartott a fenyegetések közepette, s megvetette azokat. A fenyegetőző császárnak így felelt: „Teljesen mindegy, hogy milyen kínzást eszelsz ki, mert testemet és véremet Krisztusén akarom áldozni.” Ugyanígy: „Tedd meg, amit kiterveltél, s látni fogod, kész vagyok minden szenvedésre.” Másodszor az ígért javak elutasításában; amikor a császár felajánlotta neki, hogy az udvarában második személy lesz, azt felelte neki: „Ne beszélj ilyeneket, hisz bűn még csak gondolni is erre!” Harmadszor állhatatos maradt a kínzások során, s diadalmaskodott rajtuk, amikor börtönbe vetették vagy a kerékre rakták.

Ismeretlen szerző: Katalin magánimája

Uram, Jézus Krisztus, ki jársz az áspis és baziliszkusz nevű nemes köveken, az oroszlánt, sárkányt lábad alá nyomorítasz, méltóljad megnyomorítanod azokat, kik te méltatlan szogáló leányodat, Katerinát álnoksággal gyűlölnek. És őrizzed őtet, hogy meg ne szóidalmaztassék, mert tebenned bízik és tebenned reménykedik, ki élsz és országolsz örökkül örökké. Ámen.

Ismeretlen szerző: Alexandriai Szent Katalin verses legendája
(részlet)
Ím egy lejány vagyon nálunk,
És bölcsességgel nagyon erős,
Mert ő beszéde bölcsességes,
És tudománya erősséges,
És ékességgel oly igen szép,
Hogy ő rajta csodál sok nép.
Férfiakat, mindeneket
Ő lábokról hamar le ket,
És hatalmas isteneket,
Megrútol mint ördögöket.
[...]
Bódog szűz, Katerina,
Kinek testét tartja Sína,
Imádd értünk Teremtőnket,
És nyerjed idvességünket.
Nyerjed minden kévánatonkat,
Igaz jószágban ájétatonkat,
Hogy tevéled dicsőülvén,
Vigadhassunk mindörekké,
Kit engedjen minékünk,
Atya, Fiú, Szentlélök,
Egy örök élő Isten,
Mindörökül örökké.
Ámen.
Alexandriai Szent Katalin - Budapest, Belvárosi Szent Mihály-templom
            (Fotó: Legeza Dénes István)

Alexandriai Szent Katalin - Budapest, Belvárosi Szent Mihály-templom (Fotó: Legeza Dénes István)

Szüz Szent Katalinrol
(részlet)
Olly nagy bölcsé lön â szent Catalin, ókos és tudosá,
Bátor és elmes fö philosophusá,
Hogy ö tizen nyolcz esztendös kórban ákar melly bölcsel-is
Meg vetekedék fö doktorokkal-is.
Ismeretlen XVII. századi szerző: XXV. novemb. Szent Catharinaról
(részlet)
Minden Császári eröket
szent Catalin erössen gyözte;
Bölcsességgel tündöklöket,
Jésushoz mind meg-téritette.
De Jèsusért sok kènt látván,
Nyakából vér helyet, téj csorgot;
kiért Istenünket áldván,
Szent Katalin által kérünk jót.
Alexandriai Szent Katalin ünnepe
(tanulmány)

Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium
(részlet)
Tüzes kerekek

Katalint fején koronával ábrázolták, lábánál a villámsújtotta karmos kerék roncsaival, vagy kezében annak modelljével. További attribútumai — a vértanúság pálmaágán kívül —: a kard, amivel lefejezték, a gyűrű, amellyel Jézus eljegyezte, könyv, mérnöki műszerek, asztrolábium a tudás eszközeiként.
Katalin történetében jó néhány motívum illik Nyilas-béli névünnepéhez. Ilyenek: királynői volta, égi király vőlegénye és császári kérője (Jupiter mindig is az uralkodók jelképe volt); bölcsessége és a filozófusok (Jupiter és a Nyilas kentaurjai is bölcsességükről nevezetesek); a máglya, amelyen a filozófusok elégnek (a Nyilas eleme a tűz a villám, amely a kínzatástól megszabadítja (Jupiter attribútuma); színai nyugvóhelye (Isten a Színai hegyén villámlásban és mennydörgésben, viharisteni valójában mutatkozott meg Mózesnek); a teteméből folyó olaj (november az olajfaszüret és az olajütés kezdete a mediterráneumban); attribútuma, az égglóbusz (Jupiter elsősorban mégiscsak az ég királya volt).

Jeles napok dalai
(részlet)

2. Hogy megérted napodat,
szűz szent pátrónusodat,
áldjad a Krisztusodat,
szép felvirradásodat!
Felsősegesd (Somogy).
Seemayer, 1933.

[Katalinka, szállj el, szállj el! …]
Katalinka, szállj el, szállj el!
Jönnek a törökök;
Sós kútba vetnek,
Onnan is kivesznek;
Malom alá tesznek,
Onnan is kivesznek;
Tüzes piszkafával
Kemencébe tesznek;
Onnan is kivesznek,
A katlanba tesznek.
Német vagy osztrák festő: Alexandriai Szent Katalin
(festmény)
Szent Katalin, Szent Margit és Szent Ágnes
Szent Katalin misztikus eljegyzése
(oltárkép)

Frankovics György: Szent Katalin a horvát apokrifokban
(tanulmány)

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal