JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 21.Névnap: Konrád
    
 
Hónapok
 

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.


A híres egri csillagász, teljes nevén MONTEDEGÓI ALBERT FERENC (Klagenfurt, 1811. jan. 1. – Eger, 1883. aug. 9.) szüleivel az 1820-as évek elején került Egerbe. A helyi csillagvizsgáló igazgatója – mellesleg Gauss tanítványa -, Tittel Pál kezdte matematikára és fizikára tanítani az érdeklődő, tehetséges fiút. Amikor Tittel 1825-ben Budára, a gellérthegyi csillagvizsgálóba került, Albert Ferencet maga mellé vette gyakornoknak. Tittel halálakor, 1831-ben tanítványa még túlságosan fiatal volt ahhoz, hogy igazgatói székében kövesse, de az alkalmas személy megtalálásáig gyakorlatilag mégis Albert Ferenc irányítása alatt állt az intézmény. 1841-től csillagászatot és földrajzot tanított a pesti egyetemen, méghozzá –az előbbit elsőként – magyar nyelven.

Az 1849-es szabadságharc során a gellérthegyi csillagvizsgálót ágyútalálat érte, cseh származású igazgatója elmenekült. Albert Ferenc próbálta menteni a fosztogatók által széthordott értékes műszereket és könyveket. Néhány hónapra börtönbe került. Mivel kiszabadulása után a budai csillagvizsgáló romokban állt, ifjúsága színhelyére, Egerbe tért vissza és a líceum matematika tanára valamint a Spekula (csillagvizsgáló) vezetője lett. Minden igyekezete ellenére sem sikerült azonban az elavult műszereket érseki segítséggel újakra cserélni, sem pedig a gellérthegyi felszerelés maradványait megszereznie. Korszerű műszerek híján a megfigyelő munka helyett ismeretterjesztő cikkeket írt, melyeket főleg a helyi lapok közöltek. A csillagászat mellett a földrajz, a helyismeret, a német és a magyar nyelv is érdekelte; e tárgykörökben számos közleményt és könyvet írt, műfordításokat is készített. 1868-ban monográfiát adott ki Tittel Pálról.

1970-ben két csalódás érte: hiába pályázta meg a pesti egyetem csillagász professzori állását, majd pedig az akkor alakuló Meteorológiai Intézet igazgatói székét, mindkét helyen elutasították. Kéziratos hagyatékát az egri Érseki Könyvtár őrzi.

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal