JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 13.Névnap: Ida
    
 
Hónapok
 
Alkony(fotó: Vimola Ágnes)

Alkony
(fotó: Vimola Ágnes)

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) döntése értelmében március 24-e a TUBERKULÓZIS VILÁGNAPJA. Ezen a napon világszerte felhívják a figyelmet az egyik legnagyobb népbetegség további terjedésének veszélyeire. A baktériumok az utazások és a migráció nyomán hatalmas erővel támadnak a gazdag országokban is, minden társadalmi rétegben. Tbc-ben évente kétmillió ember hal meg a világon. Az 1998-ban alapított „Megálljt a tbc-nek!” nevű nemzetközi társaság becslése szerint közel 10 millió dollárra van szükség ahhoz, hogy öt év alatt teljesen felszámolják ezt a betegséget a világon. 2001. október 24-én a Világbank és az Egészségügyi Világszervezet Washingtonban útjára indította a tuberkulózis elleni „világprogramját”.

Tóth Árpád: A Palace-ban
(részlet)
Hát újra itt. Őszi hegyek közt,
Újra rosszkedvűn betegen,
Köhécselni a többiek közt,
Míg szél üvölt a szirteken.
Akik szeretnek, messze vannak,
Akit szeretek, messze van,
- És jaj, tán minden veszve van -
Mondogatom tompán magamnak,
Míg hallgatom: a rengetegnek
Fenyőbordái hogy recsegnek,
Mert ölelgeti óriás
Karjaival az Elmulás.
Csokonai Vitéz Mihály: Tüdőgyúladásomról
(részlet)
 
Fenn lengő hold! nézd, mint kínlódom,
Mondd meg nekem, hol fekszem én?
Ágy-é, amelyben hánykolódom,
Vagy a koporsó az szintén? –
Nem? Csónak ez, mely, jaj, a kétes
Remény és biztos félelem
S az élet és halál setétes
Hullámjain lebeg velem.
 
Fojtó szirokkóknak hevétől
Asznak tüdőhólyagjaim,
S a kriptáknak fagyos szelétől
Borsódznak minden tagjaim.
Szívem megett egy láthatatlan
Kéznek nyila bélőve áll,
S mellem csontboltján irgalmatlan
Sarkával rúgdos két halál.
Orbán Ottó: Örökös otthon
(részlet)
Vas otthon ez. Nem repül fel a sóhaj,
érzi a föld százados szigorát,
a falvakat, ahonnét a tüdőbaj
úgy szakadt ki mint viharban a fák;
érzi, amin az isten se segíthet,
mert erős mint a megkövült halál,
a kínzó rokonságot sejtjeimben,
hogy menekülnék s hogy ez a hazám.
Kálnoky László: A gyógyulás hegyén
A gyógyulás hegyén
Nézd őket, nézd, ahogy sorban feküsznek,
halálraszánt s gyógyulni akaró!
Tél van. Párája száll leheletüknek,
állukig ér a szürke takaró.
Láztól emésztve, csontvázzá aszottan
még küzd a test, hőmérőt tart a száj,
pedig jövőre nem feküsznek ottan,
mások csodálják, mily fehér a táj.
Engem az emlék mindig bűntudatra
indít, beomló arcukat mutatja,
s úgy érzem, őket nem szabad felednünk,
s a könyörület szent izsópja hint meg.
Szeressük és szánjuk testvéreinket,
kik ott maradtak s meghalnak helyettünk!
Janus Pannonius: Mikor a táborban megbetegedett
(részlet)
Táborozom költő létemre, s nem remegek ha
Gyors paripán száguld, és nyilat ont a pogány;
Más rémít: ártalmas láz fene lángja emészt el,
Kardnál metszőbb tűz marja, fogyasztja tüdőm.
Hogyha talán élsz még, hosszan kínlódj, Prometheus,
Sírban mázsás kő nyomja a csontjaidat,
Mert te vagy emberi fajtánk legfőbb bajkeverője,
Vétked lett valahány rút nyavalyánknak oka.
Kálnoky László: Morbus hungaricus
(részlet)
No még csak ez kellett! Tüdőbajom van.
Csúcshurut, de hát mindig az a kezdet.
Átvészeltem még kisfiú koromban
a bőrtuberkulózist. Most kikezdett
belülről is a kór. Egyik beteg,
ki velem egykorú, azt mondja: „Meglásd,
félnek tőled eztán az emberek.
Kerülnek majd a lányok, mint a leprást.
Nagy baj, hogy nincs még gyógyszere e bajnak,
csak téblábolnak itt az orvosok.
Körül a betegek rakásra halnak.”
Sajnos, igaza van. Bizony, mocsok
egy állapot! Mégis, egye fene,
úgy döntöttem, nem pusztulok bele.

Csoóri Sándor: Az orvos önzése
(részlet)

Emlékszem, valamikor a hetvenes évek elején a Korányi szanatórium L pavilonjába alkoholista tüdőbetegek érkeztek. Testileg és lelkileg egyaránt nehezen kezelhető betegek. Akkortájt az alkoholizmust még az orvosok java része is morális kérdésnek ítélte inkább, mint betegségnek. A szanatórium tisztes betegeihez viszonyítva ezek az alkoholisták züllött, bolondos, színes, lerongyolódott lényeknek látszottak. Levendel külön ügybuzgalmára célozva egy szellemes keresztapa az L pavilont Levendili osztálynak nevezte el. A szellemességben sokan osztoztak, de hogy ez a kimosolygott „részleg” Magyarország első „nyitott ajtó” rendszerű alkoholosztálya volt, senki se emlegette. Hogy nemzetközi viszonylatban is itt dolgoztak ki elsőként új módszereket, arra se figyeltek az illetékesek túlzottan oda.

Cseh Júlia: Újra fenyeget a tuberkulózis
(tanulmány)
Tuberkulózis
(szócikk)
Áttörés a tébécé elleni harcban

Király Klára: A börtönegészségügy egy fontos kérdése: A tuberkulózis terjedésének és kezelésének nemzetközi kérdései
(tanulmány)

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal