JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 21.Névnap: Konrád
    
 
Hónapok
 

Róma városának vértanúi a város égését (64. július 17–23.) követően haltak meg azért, mert Krisztus hívei voltak. Nevüket nem ismerjük, valamennyien Szent Péter és Pál tanítványai voltak. Az eseményről Tacitus, római történész számol be. Mivel semmi sem volt képes megállítani a híresztelést, amely szerint a tűz parancsra tört ki, Néró másokat tett meg bűnösnek és a legválogatottabb büntetésekkel sújtotta a keresztényeket. Először azokat fogdosták össze, akik kereszténynek vallották magukat, majd az ő vallomásaik alapján nem is annyira a gyújtogatás vádját, mint inkább az emberi nem gyűlöletét bizonyították rá sokakra. A vértanúkat vadállatok bőrébe bújt kutyák marcangolták, vagy keresztre feszítették őket. Mikor bealkonyult, meggyújtották őket, hogy éjszakai világításul lángoljanak. Vértanúságuk helye a Vatikán dombjának déli lejtője volt. Ők voltak a római egyház első vértanúi. Rájuk és hitükért a későbbiekben vértanúságot szenvedőkre emlékezve június 30. A KERESZTÉNY VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA. A római egyház vértanúinak liturgikus emléknapját 1969-ben tették június 30-ára, Szent Péter és Pál apostol ünnepe elé. A 12-13. században június 22-én, a 16. század végén június 24-én emlékeztek meg róluk.

Róma első vértanúi
Puskás László: Vértanúk-hitvallók
(elmélkedés)

Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium
(részlet)
„Péter és Pál, tudjuk, nyárban…”

[…] ekkortájt üli meg az egyház Róma első keresztény vértanúinak emlékünnepét, akik az egyház tanítása szerint Péter és Pál tanítványai voltak. Azokról a christianusokról van szó, akiket Tacitus tanúságtétele szerint Nero a 64. évi római tűzvész okán tömegesen végeztetett ki. A XII–XIII. században még június 22-én, a XVI. századtól június 24-én ülték, 1969-től pedig június 30-án ülik meg ünnepüket. Az első vértanúk ünnepe összemosódott a „tízezer vértanúéval”, akikről június 22-én emlékezett meg a régi egyház. A tízezer vértanú – Achatius és katonatársai – egy keresztes hadjáratok korában költött legenda szerint Hadrianus idején haltak meg hitükért; az Ararát hegyéről lehajigált testüket tövises karók nyársalták fel.

Tinódi Lantos Sebestyén: [XIII.] Hadnagyoknak tanúság, mikor terekkel szömbe akarnak öklelni/ Krónika
(részlet, 37–44)
Vélem öszve no mind induljatok,
Krisztus Jézust mind felkiálcsátok,
Az Szentlelköt kérjétök, hívjátok,
Induljatok vélem már, mongyátok:
Sokan várunk Szentlélök Úristen!
Jöjj el immár, légy vélünk ez igyben,
Ne haggy minket elesni hitünkben,
Mindhalálig vívjunk te nevedben.
Zrínyi Miklós: [Befed ez a kék ég…]
Befed ez a kék ég, ha nem fed koporsó,
rrám tisztességes csak légyen utolsó.
Akár farkas, akár emésszen meg holló:
Mindenütt felyül ég, a föld lészen alsó.
gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal