JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 16.Névnap: Csongor
    
 
Hónapok
 

A filozófia a bölcselet tudománya, a bölcseleté, mely az emberiséget előreviszi. Ez okból hozta létre az UNESCO A FILOZÓFIA NAPJÁt, melyet első alkalommal 2002-ben tartottak meg. Azóta minden évben tudományos konferenciákkal, vitafórumokkal és egyéb kapcsolódó eseményekkel ünnepelnek szerte a világon.

FILOZÓFIA
(gyűjtőoldal)
Somlyó György: Szókratész halála
Névtelen rabszolgák s levert királyok,
kitépett nyelvűek, kazamaták
élő holtjai, s kiken némaság
lett úrrá, mind, s kemence-füstbe szállók –:
így pusztultak mindig is milliárdok,
ki se mondhatván lelkük igazát;
hogy, ha már meg kell halni, legalább
a sajátjukká tehessék haláluk.
Mint te tetted. Ölni megölhetett,
de ártani mit árthatott neked
amaz Anütosz s Melétosz? mikor
egy szó híja nélkül megadtad azt,
amivel önmagadnak tartozol.
Akár Aszklépiosznak a kakast.
Bertók László: Platón benéz az ablakon
(részlet)
A visszavert fény évszaka,
Platón benéz az ablakon,
kezében ásó és kapa,
csodálkozik, hogy itt lakom.
Mondanám, hogy rögtön megyek,
lehetnék még jó asztalos,
de megbénít a döbbenet,
silány tükörré foncsoroz.
Mondanám, hogy nem én vagyok,
bűnössé tett a félelem,
hátam mögött a lét dadog,
előttem a történelem.

Nádas Péter: Az égi és a földi szerelemről
(részlet)

Apollodórosz, akit Phaléronból jövet Glaukon szólított meg az athéni úton azzal a kéréssel, hogy számolna be néki, miféle beszédek hangoztak el a szerelemről azon a bizonyos vacsorán, amelyen Agathón, Szókratész, Alkibiádész, és még sokan mások beszéltek, bizonyára azért nem kéreti magát sokáig, mert erősen érdeklődik a téma iránt. Ki ne érdeklődne iránta? Aki szerelmes, azért érdeklődik, mert kíváncsi, miként viselkednek mások ebben a kivételes állapotban, aki pedig éppen nem szerelmes, legalább beszélni vagy hallani szeretne róla, mert mások szava arra a kivételes élményre emlékezteti, amiben akkor is reménykedik élete fogytáig, ha már részesült belőle, s akkor is, ha nem részesült.

Wágner Nándor: A filozófusok kertje - Lao-ce / Budapest, Gellérthegy (Fotó: Legeza Dénes István)

Wágner Nándor: A filozófusok kertje - Lao-ce / Budapest, Gellérthegy
(Fotó: Legeza Dénes István)

Wágner Nándor: A filozófusok kertje - Ábrahám / Budapest, Gellérthegy (Fotó: Legeza Dénes István)

Wágner Nándor: A filozófusok kertje - Ábrahám / Budapest, Gellérthegy
(Fotó: Legeza Dénes István)

Wágner Nándor: A filozófusok kertje - Jézus / Budapest, Gellérthegy (Fotó: Legeza Dénes István)

Wágner Nándor: A filozófusok kertje - Jézus / Budapest, Gellérthegy
(Fotó: Legeza Dénes István)

Wágner Nándor: A filozófusok kertje - Eknathon / Budapest, Gellérthegy (Fotó: Legeza Dénes István)

Wágner Nándor: A filozófusok kertje - Eknathon / Budapest, Gellérthegy
(Fotó: Legeza Dénes István)

Wágner Nándor: A filozófusok kertje - Buddha / Budapest, Gellérthegy (Fotó: Legeza Dénes István)

Wágner Nándor: A filozófusok kertje - Buddha / Budapest, Gellérthegy
(Fotó: Legeza Dénes István)

Wágner Nándor: A filozófusok kertje - Bodi Dharma / Budapest, Gellérthegy (Fotó: Legeza Dénes István)

Wágner Nándor: A filozófusok kertje - Bodi Dharma / Budapest, Gellérthegy
(Fotó: Legeza Dénes István)

Wágner Nándor: A filozófusok kertje - Mahatma Ghandi / Budapest, Gellérthegy (Fotó: Legeza Dénes István)

Wágner Nándor: A filozófusok kertje - Mahatma Ghandi / Budapest, Gellérthegy
(Fotó: Legeza Dénes István)

Babits Mihály: In Horatium
(részlet)
Nézz fel az égre: barna cigány ködök –
nézz szét a vízen: fürge fehér habok
 
örök cseréjükért hálásak,
 
halld, Aiolost hogyan áldják, dallal.
A láng is hullám. Szüntelenül lobog
főnix-világunk. Így nem is él soha,
 
mi soha meg nem halt. Halálnak
 
köszönöd életedet, fü és vad!
Minden e földön, minden a föld fölött
folytonfolyású, mint csobogó patak
 
s „nem lépsz be kétszer egy patakba”,
 
így akarák Thanatos s Aiolos.
Filozófia az ezredfordulón
(tanulmányok)
Magyar Filozófiai Társaság
Klasszikus filozófiai szövegek
Arisztotelész: Poétika. Fordította: Sarkady János
Csokonai Vitéz Mihály: A magánossághoz
(részlet)
Itt a magános vőlgybe és cserében
 
Megfrisselő árnyék fedez,
 
A csonka gyertyányok mohos tövében
 
A tiszta forrás csergedez.
 
Két hegy között a tónak és pataknak
 
Nimfái kákasátorokba laknak;
 
S csak akkor úsznak ők elő,
 
Ha erre bőlcs s poéta jő.
Dsida Jenő: Siralom
(részlet)
Elbújt előlünk az irgalom napja,
ronggyá olvastuk már a bibliát,
s a harsonás, ítéletes világvége,
ki tudja, merre még.
Az őszre tél és újra nyár –
ha fűtjük is, hideg a szobánk.
Plátót és Kantot betéve tudjuk,
odvasakat ásítunk.

Apáczai Csere János: Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról...
(részlet)

Én azt hiszem, utánoznunk kell itt Károlyt, a frankok királyát, aki midőn népének szilajságát más eszközökkel nem tudta megfékezni, iskolákat szervezett, hogy az ifjúság szilaj természete megszelídüljön bennük a filozófia hatására. „Mert a filozófia, minden tudomány anyja, mi lehet más, mint az istenek ajándéka, aminek Platón tartja, vagy, amint én hiszem – így beszél Cicero –, az istenek találmánya! Ez tanított bennünket először is az istenek tiszteletére, azután az emberi jogra, mely az emberi nem együttélésében gyökerezik, továbbá a szerénységre és lelki nagyságra. Ez űzte el a homályt lelkünkről és szemünkről, hogy mindent világosan lássunk, magasabb rendű és alantasabb, első, utolsó és közbülső dolgokat. Szóval, úgy látszik, valami isteni erő ez, amiért annyi nagy dolgot véghez tud vinni.”

Orbán Ottó: Pfalzi Erzsébet levele Renatus Cartesiushoz

Descartes úr, ön egy nagy naiv. Egy oly ragyogó ész, aminő az öné, az örökmozgó föltalálásába veszejti magát. Nem mondom, hiszen elmés gépezet az, melyet ön szerkesztett, s melyben a kétkedés tranzmissziója által hajtja a testet a lélek és a lelket a test. Az eszme durrogó motorja fölött pedig ott tündöklik a mennyei benzinkút s kezelője, az Isten. Minden elismerésem az ön páratlan géniuszáé, melytől fejre áll a középkori dogmák iskolamestere. Csak…hogyan is mondjam…van itt egy kis bibi. Ön elfelejti, hogy csimpánzokhoz beszél. Ez a fáról fára viharzó horda meghökkentően tanulékony, mindazonáltal ösztönlény, és nem vevő a karteziánus következetesség módszerére, őt az ipari formatervezés érdekli, a nyaktiló, ez a célszerűségében tökéletes remekmű, mely körül mosollyal az ajkukon kötögetnek a szebb jövőt remélő honleányok. Az ész nevében elfuserált évszázadokról most egy szót sem ejtek. Elég legyen annyi, hogy nincs véresebb hóhér egy-egy vezérelvvé lett fennkölt ideánál. Nem hiszi? Nézzen csak föl a csillagos égre, amit ott lát, maga a végtelenségnek nevezett, csillagsziporkás ellentmondás. Nincs fala, orrunkat mégis folyton beleverjük, s hódításra törő kíváncsiságunk új s még újabb módszere orrunk vérétől vörös. Ami meg a boldog életet illeti: – Az csak a szép! – sóhajt föl a kocsmai fröccsöző. Kelt 1646; önnek s lobogó szellemének tántoríthatatlan híve, Bözsi.

 

Raffaello Santi: Athéni iskola - Barangolás a stílusok világában
(festmény)

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal