Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Nemzeti ünnepek Egyházi ünnepek Jeles napok Kiemelt magyar napok Világnapok, nemzetközi napok Események Mozgó ünnepek Teljes év Teljes év
  
ma: 2024. április 18. Névnap: Andrea, Ilma
    
 
Hónapok
FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM ÉS FORRÁSMUNKÁK
 

Az aradi vértanúk I–II.
Válogatta, szerkesztette, az előszót és a jegyzeteket írta Katona Tamás
Budapest : Európa Könyvkiadó, 1983

Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd
A nagyünnepek hazai és közép-európai hagyományvilágából
Budapest: [Szent István Társulat], 1989

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium 1.
A Mária-ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai hagyományvilágából
(december 1. – június 30.)
Budapest: Szent István Társulat, 1977

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium 2.
A Mária-ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai hagyományvilágából
(július 1. – november 30.)
Budapest: Szent István Társulat, 1977

Bodrogi Tibor: Mesterségek, társadalmak születése
Budapest: Fekete Sas Kiadó, 1997

Bogdán István: Régi magyar históriák
Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1980

Bogdán István: Régi magyar mesterségek
Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1973

Bogdán István: Régi magyar mulatságok
Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1978

A borzasztó torony
Képek a magyar vándorszínészet világából
Magyar Tallózó
Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta Kerényi Ferenc. Nádas Péter előszavával.
Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1979

Csorba János: Bár emlékezete maradjon meg...
Budapest: Magyar Könyvklub, [2001]

Dömötör Tekla: Magyar népszokások
Budapest: Corvina, 1983

Dömötör Tekla: Naptári ünnepek – népi színjátszás
Budapest: Akadémiai Kiadó, 1979

Dömötör Tekla: A népszokások költészete
Budapest: Akadémiai Kiadó, 1974

Fénylik a nap fényességgel
Összeállította Lukácsy Sándor
Pécs: Jelenkor Kiadó, 2000

Hahn István: Naptári rendszerek és időszámítás
Budapest: Makkabi Kiadó, 1997

Hahn István: Zsidó ünnepek és népszokások
Budapest: Makkabi Kiadó, 1997

Jacobus de Voragine: Legenda Aurea
Válogatta, az előszót, a jegyzeteket és a mutatókat készítette Madas Edit
Fordította Bárczi Ildikó [et al.]
Budapest: Helikon Könyvkiadó, 1990

Jankovics Marcell: Ahol a madár se jár
Budapest: Pontifex Kiadó, 1996

Jankovics Marcell: A fa mitológiája
Debrecen: Csokonai Kiadó, 1991

Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium
Debrecen: Csokonai Kiadó, 1997

Jankovics Marcell: Mély a múltnak kútja
Debrecen: Csokonai Kiadó, 1998

Jankovics Marcell: A Nap könyve
[Debrecen]: Csokonai Kiadó, 1996

Katolikus egyházi énekek
(Régi magyar költők tára XVII. század)
A 15/A kötetet sajtó alá rendezte Stoll Béla, a 15/B kötetet írta Holl Béla
Budapest : Argumentum Kiadó ; Akadémiai Kiadó, 1992

Katona Lajos: Folklór-kalendárium
Budapest: Gondolat Kiadó, 1982

Keresztények, sírjatok!
Összeállította Lukácsy Sándor
Pécs: Jelenkor Kiadó, 2000

Kristó Gyula: Szent István király
Budapest: Vince Kiadó, 2001

Kunt Ernő: Az utolsó átváltozás
A magyar parasztság halálképe
Budapest: Gondolat Kiadó, 1987

Mária aranyház
Összeállította Lukácsy Sándor
Pécs: Jelenkor Kiadó, 2000

A megszentelt ország
Összeállította Lukácsy Sándor
Pécs: Jelenkor Kiadó, 2000

Nagykarácsony, kiskarácsony
Összeállította Lukácsy Sándor
Pécs: Jelenkor Kiadó, 1999

Ódon Erdély
Művelődéstörténeti tanulmányok
Magyar Hírmondó
Válogatta, sajtó alá rendezte, szerkesztette, az előszót írta és a jegyzeteket készítette Sas Péter
Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1986

Rapaics Raymund: A magyar naptár

Régi magyar levelestár I–II. (XVI–XVII. század)
Magyar Hírmondó
Tolnai Gábor irányításával válogatta, sajtó alá rendezte, bevezette és a jegyzeteket összeállította Hargittay Emil
Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1981

Supka Géza: Kalandozás a kalendáriumban és más érdekességek
Budapest: Helikon Kiadó, 1989

Szem meglátott, szív megvert.
Magyar ráolvasások
Szerkesztette és kiadta Pócs Éva
Budapest : Helikon Kiadó, 1986

Szentpétery Imre: A kronológia kézikönyve

Szeretők és házastársak
Magyar Tallózó
A leveleket válogatta, az utószót és jegyzeteket írta Erdődy Edit
Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1978

Tőkés István: Hétköznapok – ünnepnapok
Marosvásárhely: Kusztos Kft., 1991

A tűz cselekedetei
Összeállította Lukácsy Sándor
Pécs: Jelenkor Kiadó, 2000

Vadrózsák
Kriza János székely népköltési gyűjteménye Faragó József gondozásában
Bukarest : Kriterion Könyvkiadó, 1975

Vida Gábor: Helyünk a bioszférában
Budapest : Typotex, 2001

Virág Benedek: Magyar Századok
Magyar Hírmondó
Válogatta, sajtó alá rendezte és az utószót írta Mezei Márta
A jegyzeteket készítette és a latin szövegeket fordította Wimmer Éva
Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1983

Külső források


Katolikus fordítás: Szent István Társulati Biblia (Keresztény portál)

Protestáns fordítás: a Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (Keresztény portál)

Károlyi Gáspár: Vizsolyi Biblia (Magyar Elektronikus Könyvtár)

A szentek élete (Keresztény portál)
Szerkesztette Diós István
Budapest: Szent István Társulat, 2002

Az idő, naptári rendszerek (Ferences Rend)

Naptár: egyházi naptár a napi szentmise olvasmányaival (Pannonhalmi Főapátság)

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal