JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 21.Névnap: Konrád
    
 
Hónapok
TUDOMÁNYTÖRTÉNETI ESEMÉNYEK
 
 január 1.
A BUDAPEST–BÉCS KÖZÖTTI TÁVBESZÉLŐ VONAL ÁTADÁSA – 1891
A HUNGAROCAMION NEMZETKÖZI AUTÓKÖZLEKEDÉSI VÁLLALAT MEGALAKULÁSA – 1966
AZ ELSŐ MAGYAR NYELVŰ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, A TUDOMÁNYOS GYŰJTEMÉNY MEGJELENÉSE – 1817
A RUSZKABÁNYAI VASKOHÓ ÜZEMBE HELYEZÉSE – 1867
A BUDAPESTI BAL PARTI KÖRVASÚT MEGNYITÁSA – 1892
A FŐVÁROSI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉLETBE LÉPÉSE – 1894
A KISKUNSÁGI NEMZETI PARK MEGALAPÍTÁSA – 1975
A BUDAPESTI HELYI ÉRDEKŰ VASUTAK RT MŰKÖDÉSÉNEK MEGKEZDÉSE – 1890
 január 10.
A HORTOBÁGYI NEMZETI PARK MEGALAPÍTÁSA – 1973
 január 11.
MAGYARORSZÁG LEGELSŐ TAKARÉKPÉNZTÁRA MŰKÖDÉSÉNEK MEGKEZDÉSE – 1840
 január 20.
EÖTVÖS LORÁND AKADÉMIAI ELŐTERJESZTÉSE A SÚLYOS ÉS TEHETETLEN TÖMEG ARÁNYOSSÁGÁRA VONATKOZÓ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEIVEL KAPCSOLATBAN – 1890
 január 30.
A BUDAI VIGADÓ MEGNYITÁSA – 1900
 február 1.
SZÉCHENYI ISTVÁN „KÖZLEKEDÉSRÜL” CÍMŰ MUNKÁJÁNAK (1848) BEMUTATÁSA AZ ORSZÁGGYŰLÉSEN
A HANSÁG-CSATORNA ÉPÍTÉSÉNEK MEGKEZDÉSE – 1894
AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATÁNAK MEGJELENÉSE – 1874
 február 4.
A MAGYAR TECHNIKAI EGYESÜLET MEGALAKULÁSA – 1866
 február 6.
BAY ZOLTÁN SIKERES HOLD-RADAR KÍSÉRLETE – 1946
 február 7.
A MAGYAR FÖLDTANI TÁRSULAT HIDROLÓGIAI SZAKOSZTÁLYÁNAK MEGALAKULÁSA – 1917
 február 12.
NEMZETKÖZI SZERZŐDÉS AZ ADRIA KŐOLAJVEZETÉK MEGÉPÍTÉSÉRŐL – 1974
 február 14.
A BENYOVSZKY MÓRIC ALAPÍTOTTA MADAGASZKÁRI LOUISBUORG VÁROS ÉPÍTÉSÉNEK MEGKEZDÉSE – 1774
A BŐS-NAGYMAROSI VÍZLÉPCSŐ TERVÉNEK MAGYAR KORMÁNY ÁLTALI ELFOGADÁSA – 1974
 február 15.
A NAGYVÁSÁRCSARNOK ÉS NÉGY TOVÁBBI FIÓKCSARNOK MEGNYITÁSA BUDAPESTEN – 1897
 február 16.
AZ ORSZÁGOS VÍZÉPÍTÉSI IGAZGATÓSÁG MEGALAKULÁSA – 1899
 február 20.
A SELMECBÁNYAI BÁNYÁSZATI ÉS ERDÉSZETI AKADÉMIA SOPRONBA HELYEZÉSE – 1919
 február 23.
HOMOR ISTVÁN RÖNTGENKÍSÉRLETE SZEGEDEN – 1896
 február 27.
A CÉHRENDSZER FELSZÁMOLÁSA MAGYARORSZÁGON (1872:VIII.TC.) – 1872
 február 28.
A KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSIPARI FŐISKOLA MEGALAKULÁSA – 1969
 március 1.
A RENDSZERES AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS ELINDULÁSA BUDAPESTEN – 1915
A KATASZTERI KÖZLÖNY, AZ ELSŐ MAGYAR FÖLDMÉRÉSI FOLYÓIRAT MEGJELENÉSE NAGYVÁRADON – 1892
A TISZA VÖLGYE ÁRVÍZ-ELŐREJELZÉSI RENDSZERÉNEK ÉLETBE LÉPÉSE – 1892
A MAGYARORSZÁGI TÉGLAGYÁRTÁST SZABÁLYOZÓ RENDELET MEGJELENÉSE – 1919
A TERMELÉS MEGINDULÁSA A VÁCI KODAK-GYÁRBAN, A FORTE ELŐDJÉBEN – 1922
 március 8.
A BUDAPESTI MÉRNÖKI KAMARA MEGALAKULÁSA - 1924
 március 15.
A TELEKZETI KŐNYOMDA MEGALAPÍTÁSA – 1868
 március 18.
A PESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MEGALAKULÁSA – 1850
 március 21.
NŐI KALAUZOK ÉS JELZŐŐRÖK ALKALMAZÁSA A BUDAPESTI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSBEN – 1915
 április 4.
A 0 KILOMÉTERKŐ FELÁLLÍTÁSA A BUDAPESTI CLARK ÁDÁM TÉREN – 1975
 április 10.
A BUDAPESTI PASTEUR INTÉZET MŰKÖDÉSÉNEK MEGKEZDÉSE – 1890
 április 12.
A VÍZ ALATTI ROBBANTÁS PUSKÁS TIVADAR-FÉLE MÓDOZATÁNAK SZABADALMAZTATÁSA – 1890
 április 18.
AZ ELSŐ BUDAPESTI NEMZETKÖZI VÁSÁR MEGNYITÁSA – 1925
 április 28.
HELL MIKSA ÉS SAJNOVICS JÁNOS CSILLAGÁSZATI MEGFIGYELÉSEK CÉLJÁBÓL TETT ÉSZAKI EXPEDÍCIÓJA – 1768
 április 30.
MIHÁLY DÉNES HANGOSFILM KÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABADALMÁNAK BEJELENTÉSE – 1918
 május 1.
AZ URÁNIA NÉPSZERŰ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT ELSŐ SZÁMÁNAK MEGJELENÉSE – 1900
GÖRGEY ARTÚR VEGYÉSZETI TANULMÁNYÁNAK BENYÚJTÁSA A PRÁGAI KÁROLY EGYETEMEN – 1848
 május 7.
A FÖLDTANI INTÉZET ÉS MÚZEUM ÉPÜLETÉNEK MEGNYITÁSA BUDAPESTEN – 1900
AZ ÚJJÁÉPÍTETT FERIHEGYI REPÜLŐTÉR FELAVATÁSA BUDAPESTEN – 1950
 május 14.
REPÜLŐGÉPES FELSZÁLLÁSOKKAL ÚJRA MEGINDULT A MAGYARORSZÁGI MAGASLÉGKÖRI KUTATÁS – 1925
 május 18.
A BUDAI SAS-HEGY SZINTVONALAS TÉRKÉPVÁZLATÁNAK ELKÉSZÍTÉSE – 1843
 május 24.
A BUDAPESTI SZENT RÓKUS KÓRHÁZ MEGNYITÁSA – 1798
 június 1.
A TÁTRA LEGMAGASABB CSÚCSÁNAK MEGMÁSZÁSA (FRÖHLICH DÁVID) – 1615
 június 5.
A CHRONICA HUNGARORUM, AZAZ A BUDAI KRÓNIKA KINYOMTATÁSA HESS ANDRÁS BUDAI NYOMDÁJÁBAN – 1473
HERMAN OTTÓ ÉS LENDL ADOLF ÉSZAK-NORVÉGIAI EXPEDÍCIÓJA – 1888
 június 12.
A BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSKARA ÚJ ANATÓMIAI ÉPÜLETÉNEK FELAVATÁSA – 1898
 június 16.
A SZÉCHENYI GYÓGYFÜRDŐ MEGNYITÁSA – 1913
 június 24.
BENKŐ FERENC MINERALÓGUS KINEVEZÉSE A NAGYENYEDI KOLLÉGIUMBA – 1790
 június 30.
HUSZÁR MÁTYÁS A KÖRÖS-VIDÉK VÍZRAJZI VISZONYAIRÓL SZÓLÓ ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTEKEZÉSÉNEK BEFEJEZÉSE – 1823
 július 1.
AZ ELSŐ ORSZÁGOS ÁLLATORVOS KINEVEZÉSE (PEST) – 1838
 július 7.
AZ ALGYŐI KŐOLAJ- ÉS FÖLDGÁZMEZŐ FELFEDEZÉSE: OLAJKITÖRÉS TÁPÉN – 1965
 július 15.
A MAGYAR-AMERIKAI OLAJIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (MAORT) MEGALAPÍTÁSA – 1938
 szeptember
A VILÁG ELSŐ NEMZETKÖZI MŰSZAKI-TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJA ILLETVE EGYESÜLETÉNEK MEGALAKULÁSA – 1786
 szeptember 1.
A PEST-SZOLNOK VASÚTVONAL MEGNYITÁSA – 1847
 szeptember 6.
AZ ELSŐ ACETILÉNGÁZZAL MŰKÖDŐ KÖZVILÁGÍTÁS ÜZEMBEHELYEZÉSE – 1847
 szeptember 21.
AZ ELSŐ BALATONI GŐZHAJÓ ELINDULÁSA – 1846
 szeptember 27.
AZ OLAJIPARI MÚZEUM MEGALAPÍTÁSA - 1967
AZ OPERAHÁZ MEGNYITÁSA – 1884
A VASKAPU-SZOROS MEGNYITÁSA – 1896
 október 1.
A FÖLDTANI INTÉZET ÁTADÁSA – 1899
 október 4.
A FERENC JÓZSEF HÍD ÁTADÁSA – 1896
 október 13.
BUDAPESTEN MEGKEZDŐDÖTT A KÖZCÉLÚ VILLAMOS ENERGIA SZOLGÁLTATÁS – 1893
 október 15.
MEGINDULT AZ UTASOKAT IS SZÁLLÍTÓ LÓFOGATÚ POSTAKOCSI (DELIZSÁNSZ) FORGALOM – 1750
 október 18.
AZ ÓBUDAI GÁZGYÁR ÜZEMBE HELYEZÉSE – 1913
 október 19.
A GELLÉRTHEGYI CSILLAGVIZSGÁLÓ FELAVATÁSA – 1815
 október 20.
A MAI NÉPRAJZI MÚZEUM ÉPÜLETÉNEK ÁTADÁSA – 1896
 október 25.
AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ÁTADÁSA – 1896
 október 31.
KANDÓ KÁLMÁN FÁZISVÁLTÓS PRÓBAMOZDONYÁNAK ELSŐ MAGYARORSZÁGI PRÓBAFUTÁSA – 1923
 november 1.
MEGKEZDTE MŰKÖDÉSÉT A JÓZSEF IPARTANODA – 1846
 november 3.
A MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG (A KÉSŐBBI MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA) SZÜLETÉSNAPJA – 1825
BOLYAI JÁNOS LEVELE APJÁHOZ KORSZAKALKOTÓ FELISMERÉSÉRŐL – 1823
RÉTHY MÓR SZÜLETÉSNAPJA – 1848
 november 7.
AZ ÁRPÁD HÍD FELAVATÁSA – 1950
AZ ELSŐ MAGYARORSZÁGI EJTŐERNYŐS UGRÁS – 1920
 november 12.
EÖTVÖS LORÁND AKADÉMIAI ELŐADÁSA A GRAVITÁCIÓRÓL – 1888
 november 18.
AZ EÖTVÖS LORÁND GEOFIZIKAI INTÉZET MEGALAKULÁSA – 1919
A NŐK EGYETEMI TANULMÁNYAINAK ENGEDÉLYEZÉSE – 1895
 november 20.
AZ AJKAI TIMFÖLDGYÁR ÉS ALUMÍNIUMKOHÓ MŰKÖDÉSÉNEK KEZDETE – 1942
A SZEGEDI DUGONICS TÁRSASÁG MEGALAKULÁSA – 1892
 november 30.
A MAGYAR AUTOMOBIL CLUB MEGALAKULÁSA – 1900
 december 3.
AZ ELSŐ MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG MEGALAKULÁSA – 1793
 december 26.
A PESTI HENGERMALOM TÁRSASÁG MEGALAKULÁSA – 1838
 december 31.
A DUNA INTERCONTINENTAL SZÁLLÓ MEGNYITÁSA – 1969
gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal