JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. május 19.Névnap: Ivó, Milán
    
 
Hónapok
ÉVFORDULÓK
 
 január 1.
PETŐFI SÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1823
A BUDAPEST–BÉCS KÖZÖTTI TÁVBESZÉLŐ VONAL ÁTADÁSA – 1891
A HUNGAROCAMION NEMZETKÖZI AUTÓKÖZLEKEDÉSI VÁLLALAT MEGALAKULÁSA – 1966
AZ ELSŐ MAGYAR NYELVŰ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, A TUDOMÁNYOS GYŰJTEMÉNY MEGJELENÉSE – 1817
A RUSZKABÁNYAI VASKOHÓ ÜZEMBE HELYEZÉSE – 1867
A BUDAPESTI BAL PARTI KÖRVASÚT MEGNYITÁSA – 1892
A FŐVÁROSI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉLETBE LÉPÉSE – 1894
A KISKUNSÁGI NEMZETI PARK MEGALAPÍTÁSA – 1975
A BUDAPESTI HELYI ÉRDEKŰ VASUTAK RT MŰKÖDÉSÉNEK MEGKEZDÉSE – 1890
OKOLICSÁNYI FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1894
ALBERT FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1811
ORTVAY RUDOLF SZÜLETÉSNAPJA – 1885
PASQUICH JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1754
 január 2.
DECSY SÁMUEL SZÜLETÉSNAPJA – 1742
KORBULY JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1893
 január 3.
NEMES NAGY ÁGNES SZÜLETÉSNAPJA – 1922
A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSASÁG MEGALAPÍTÁSA – 1848
AZ ELSŐ MAGASLÉGKÖR-KUTATÓ BALLON FELBOCSÁTÁSA – 1913
LAÁB GÁSPÁR SZÜLETÉSNAPJA – 1747
 január 4.
BEER FRIGYES VILMOS SZÜLETÉSNAPJA – 1691
SÜMEGHY JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1892
LENGYEL BÉLA SZÜLETÉSNAPJA – 1844
BENKŐ FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1745
CHYZER KORNÉL SZÜLETÉSNAPJA – 1836
APÁTHY ISTVÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1863
 január 5.
IFJ. LÓCZY LAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1891
SZARVASY IMRE SZÜLETÉSNAPJA – 1872
ALEXITS GYÖRGY SZÜLETÉSNAPJA – 1899
 január 6.
PETZVAL JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1807
ENDRESZ GYÖRGY SZÜLETÉSNAPJA – 1893
 január 7.
VARGA ELEMÉR SZÜLETÉSNAPJA – 1921
HORVÁTH LÁSZLÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1921
HORVÁTH JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1891
KOCH ANTAL SZÜLETÉSNAPJA – 1843
 január 8.
KORDA DEZSŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1864
SZILAS A. PÁL SZÜLETÉSNAPJA – 1921
FÉNYI GYULA SZÜLETÉSNAPJA – 1845
MAGYARY-KOSSA GYULA SZÜLETÉSNAPJA – 1865
BODOR ANTAL SZÜLETÉSNAPJA – 1875
 január 9.
KNAPP OSZKÁR SZÜLETÉSNAPJA – 1892
BRÓZIK KÁROLY SZÜLETÉSNAPJA – 1849
JUNGFER GYULA SZÜLETÉSNAPJA – 1841
 január 10.
A HORTOBÁGYI NEMZETI PARK MEGALAPÍTÁSA – 1973
MAGYAR GÁBOR SZÜLETÉSNAPJA – 1842
GRUZL FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1897
MAGYARI ENDRE SZÜLETÉSNAPJA – 1900
OLÁH MIKLÓS SZÜLETÉSNAPJA – 1493
TÖRLEY JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1858
 január 11.
MAGYARORSZÁG LEGELSŐ TAKARÉKPÉNZTÁRA MŰKÖDÉSÉNEK MEGKEZDÉSE – 1840
PRINZ GYULA SZÜLETÉSNAPJA – 1882
AUJESZKY ALADÁR SZÜLETÉSNAPJA – 1869
JEDLIK ÁNYOS ISTVÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1800
 január 12.
MOLNÁR FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1878
FÁY DÁVID SZÜLETÉSNAPJA – 1721
ARENSTEIN JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1816
ÚJHELYI IMRE SZÜLETÉSNAPJA – 1866
 január 13.
HOLLÁN ERNŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1824
STEINSCHNEIDER LILLY SZÜLETÉSNAPJA – 1891
WASS SÁMUEL SZÜLETÉSNAPJA – 1814
 január 15.
MÁRTONFI JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1746
HERBICH FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1821
 január 16.
MIKSZÁTH KÁLMÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1847
 január 17.
ALPÁR IGNÁC SZÜLETÉSNAPJA – 1855
 január 19.
MÉSZÖLY MIKLÓS SZÜLETÉSNAPJA – 1921 – EMLÉKNAP
NAGYVÁTHY JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1755
KAZINCZY GÁBOR SZÜLETÉSNAPJA – 1889
SZTOCZEK JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1819
FRIESENHOF GERGELY SZÜLETÉSNAPJA – 1840
 január 20.
EÖTVÖS LORÁND AKADÉMIAI ELŐTERJESZTÉSE A SÚLYOS ÉS TEHETETLEN TÖMEG ARÁNYOSSÁGÁRA VONATKOZÓ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEIVEL KAPCSOLATBAN – 1890
KONKOLY-THEGE MIKLÓS SZÜLETÉSNAPJA – 1842
SZÁM GÉZA SZÜLETÉSNAPJA – 1866
SZEGŐ GÁBOR SZÜLETÉSNAPJA – 1895
VAJDA PÉTER SZÜLETÉSNAPJA – 1808
 január 21.
MADÁCH IMRE SZÜLETÉSNAPJA – 1823
 január 22.
CSONKA JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1852
RIESZ FRIGYES SZÜLETÉSNAPJA – 1880
 január 23.
POLÁNYI, JOHN CHARLES SZÜLETÉSNAPJA – 1930; KÉMIAI NOBEL-DÍJ: 1986
VALERO JAKAB SZÜLETÉSNAPJA – 1725
MAURER GYULA SZÜLETÉSNAPJA – 1872
KEMPELEN FARKAS SZÜLETÉSNAPJA – 1734
LAJTA BÉLA SZÜLETÉSNAPJA – 1873
 január 24.
BECKER ÁDÁM SZÜLETÉSNAPJA – 1874
 január 25.
KRUSPÉR ISTVÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1818
DEBRECZENI MÁRTON SZÜLETÉSNAPJA – 1802
 január 26.
TANGL FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1866
 január 27.
ASCHNER LIPÓT SZÜLETÉSNAPJA – 1872
LUPPIS JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1813
 január 28.
ANTOLIK KÁROLY SZÜLETÉSNAPJA – 1843
 január 29.
GEGŐ JÓZSEF ADOLF SZÜLETÉSNAPJA – 1746
 január 30.
A BUDAI VIGADÓ MEGNYITÁSA – 1900
BATTHYÁNY IGNÁC SZÜLETÉSNAPJA – 1741
BILKEI PAP LAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1894
GÖRGEY ARTÚR SZÜLETÉSNAPJA – 1818
SÁVOLY PÁL SZÜLETÉSNAPJA – 1893
 február 1.
SZÉCHENYI ISTVÁN „KÖZLEKEDÉSRÜL” CÍMŰ MUNKÁJÁNAK (1848) BEMUTATÁSA AZ ORSZÁGGYŰLÉSEN
A HANSÁG-CSATORNA ÉPÍTÉSÉNEK MEGKEZDÉSE – 1894
AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATÁNAK MEGJELENÉSE – 1874
ÁRKAY ALADÁR SZÜLETÉSNAPJA – 1868
HAJÓS ALFRÉD SZÜLETÉSNAPJA – 1878
 február 2.
PASZLAVSZKY JÓSZEF SZÜLETÉSNAPJA – 1846
LÁNCZOS KORNÉL SZÜLETÉSNAPJA – 1893
 február 3.
CSÓKÁS FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1824
FOERK ERNŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1868
GALAMB JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1881
KITAIBEL PÁL SZÜLETÉSNAPJA – 1757
 február 4.
A MAGYAR TECHNIKAI EGYESÜLET MEGALAKULÁSA – 1866
ÉHIK GYULA SZÜLETÉSNAPJA – 1891
PETSCHACHER GUSZTÁV SZÜLETÉSNAPJA – 1844
 február 5.
SZATALA ÖDÖN SZÜLETÉSNAPJA – 1889
ANDRÁSSY GYÖRGY SZÜLETÉSNAPJA – 1797
 február 6.
BAY ZOLTÁN SIKERES HOLD-RADAR KÍSÉRLETE – 1946
PROSZT JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1892
FRIVALDSZKY IMRE SZÜLETÉSNAPJA – 1799
MILLER ALBERT SZÜLETÉSNAPJA – 1818
 február 7.
A MAGYAR FÖLDTANI TÁRSULAT HIDROLÓGIAI SZAKOSZTÁLYÁNAK MEGALAKULÁSA – 1917
FARKASDY ZOLTÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1923
 február 8.
KORACH MÓR SZÜLETÉSNAPJA – 1888
VARGA JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1891
 február 9.
BITTERA GYULA SZÜLETÉSNAPJA – 1893
BOLYAI FARKAS SZÜLETÉSNAPJA – 1775
FEJÉR LIPÓT SZÜLETÉSNAPJA – 1880
JÁRMAY GUSZTÁV SZÜLETÉSNAPJA – 1816
KABDEBO GYULA SZÜLETÉSNAPJA – 1874
 február 10.
BATTHYÁNY LAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1807
BERNÁTSKY JENŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1873
CSIZMADIA ERNŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1924
TŐRY KÁLMÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1891
 február 11.
SZILÁRD LEÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1898
HABERLE KÁROLY KONSTANTIN KERESZTÉLY SZÜLETÉSNAPJA – 1764
 február 12.
NEMZETKÖZI SZERZŐDÉS AZ ADRIA KŐOLAJVEZETÉK MEGÉPÍTÉSÉRŐL – 1974
BESZÉDES JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1787
EGYED LÁSZLÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1914
WINDISCH RICHÁRD SZÜLETÉSNAPJA – 1872
 február 13.
BRASSAI SÁMUEL SZÜLETÉSNAPJA – 1800
WEINEK LÁSZLÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1848
QUITTNER ZSIGMOND SZÜLETÉSNAPJA – 1859
TÖRÖK AURÉL SZÜLETÉSNAPJA – 1842
DOMONY MÓRIC SZÜLETÉSNAPJA – 1872
 február 14.
A BENYOVSZKY MÓRIC ALAPÍTOTTA MADAGASZKÁRI LOUISBUORG VÁROS ÉPÍTÉSÉNEK MEGKEZDÉSE – 1774
A BŐS-NAGYMAROSI VÍZLÉPCSŐ TERVÉNEK MAGYAR KORMÁNY ÁLTALI ELFOGADÁSA – 1974
PAPP SIMON SZÜLETÉSNAPJA – 1886
MITTERPACHER JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1739
 február 15.
A NAGYVÁSÁRCSARNOK ÉS NÉGY TOVÁBBI FIÓKCSARNOK MEGNYITÁSA BUDAPESTEN – 1897
BUCHBÖCK GUSZTÁV SZÜLETÉSNAPJA – 1869
MARKÓ DEZSŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1896
 február 16.
AZ ORSZÁGOS VÍZÉPÍTÉSI IGAZGATÓSÁG MEGALAKULÁSA – 1899
JABLONOWSKI JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1863
PATAKI SÁMUEL SZÜLETÉSNAPJA – 1765
PILTER PÁL SZÜLETÉSNAPJA – 1919
 február 17.
PÉTER RÓZSA SZÜLETÉSNAPJA – 1905
 február 18.
JÓKAI MÓR SZÜLETÉSNAPJA – 1825
ÁRKOS FRIGYES SZÜLETÉSNAPJA – 1897
 február 19.
HUDACSEK JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1865
LAKITS FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1859
SAXLEHNER ANDRÁS SZÜLETÉSNAPJA – 1815
SZILÁGYI SÁMUEL SZÜLETÉSNAPJA – 1719
 február 20.
MUNKÁCSY MIHÁLY SZÜLETÉSNAPJA – 1844
A SELMECBÁNYAI BÁNYÁSZATI ÉS ERDÉSZETI AKADÉMIA SOPRONBA HELYEZÉSE – 1919
FESZL FRIGYES SZÜLETÉSNAPJA – 1821
SCHMIDT FERDINÁND JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1791
STORNO FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1821
 február 22.
MATHIÁSZ JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1838
 február 23.
HOMOR ISTVÁN RÖNTGENKÍSÉRLETE SZEGEDEN – 1896
FALLER GUSZTÁV SZÜLETÉSNAPJA –1892
GEBHARDT XAVÉR FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1791
 február 24.
JÁSZAI MARI SZÜLETÉSNAPJA – 1850
HANKÓCZY JENŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1879
BOBULA JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1871
 február 25.
KÉPESSY JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1818
GRASTYÁN ENDRE SZÜLETÉSNAPJA – 1924
KELÉNYI BÉLA OTTÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1897
SZALAY MIKLÓS SZÜLETÉSNAPJA – 1924
 február 26.
BÁLDY BÁLINT SZÜLETÉSNAPJA – 1896
SIGMOND ELEK SZÜLETÉSNAPJA – 1873
 február 27.
A CÉHRENDSZER FELSZÁMOLÁSA MAGYARORSZÁGON (1872:VIII.TC.) – 1872
HULLAY JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1921
KARCH ALAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1869
 február 28.
A KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSIPARI FŐISKOLA MEGALAKULÁSA – 1969
JANKÓ SÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1866
KÖRMENDY NÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1894
IZSÁK IMRE SZÜLETÉSNAPJA – 1929
 március 1.
A RENDSZERES AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS ELINDULÁSA BUDAPESTEN – 1915
A KATASZTERI KÖZLÖNY, AZ ELSŐ MAGYAR FÖLDMÉRÉSI FOLYÓIRAT MEGJELENÉSE NAGYVÁRADON – 1892
A TISZA VÖLGYE ÁRVÍZ-ELŐREJELZÉSI RENDSZERÉNEK ÉLETBE LÉPÉSE – 1892
A MAGYARORSZÁGI TÉGLAGYÁRTÁST SZABÁLYOZÓ RENDELET MEGJELENÉSE – 1919
A TERMELÉS MEGINDULÁSA A VÁCI KODAK-GYÁRBAN, A FORTE ELŐDJÉBEN – 1922
REITTER FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1813
MARÓTI GÉZA SZÜLETÉSNAPJA – 1875
BARÁTH ZOLTÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1924
DOBRÁNYI GÉZA SZÜLETÉSNAPJA – 1921
SIMON NORBERT SZÜLETÉSNAPJA – 1871
VESZPRÉMY DEZSŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1871
 március 2.
ARANY JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1817
GÁLLIK ISTVÁN DÖMÖTÖR SZÜLETÉSNAPJA – 1866
PALUGYAY JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1846
ID. FALLER GUSZTÁV SZÜLETÉSNAPJA – 1816
 március 3.
NOVOBÁTZKY KÁROLY SZÜLETÉSNAPJA – 1884
ANDRÁSSY MANÓ GRÓF SZÜLETÉSNAPJA – 1821
KRENNER JÓZSEF SÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1839
 március 4.
BUDÓ ÁGOSTON SZÜLETÉSNAPJA – 1914
GERGELY JENŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1896
 március 5.
MARGÓ TIVADAR SZÜLETÉSNAPJA – 1816
NEUSCHLOSS SIMON SZÜLETÉSNAPJA – 1821
AMBROZY-MIGAZZI ISTVÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1869
 március 6.
BALÁSHÁZY JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1797
KÁROLY IRÉNEUSZ JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1854
PÁVAI-VAJNA FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1886
BERDE KÁROLY SZÜLETÉSNAPJA – 1891
LŐRINCZY ENDRE SZÜLETÉSNAPJA – 1891
BÁLINT ZOLTÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1871
 március 7.
KOSUTÁNY TAMÁS SZÜLETÉSNAPJA – 1848
MILLNER TIVADAR SZÜLETÉSNAPJA – 1899
 március 8.
A BUDAPESTI MÉRNÖKI KAMARA MEGALAKULÁSA - 1924
PÉCSI ESZTER SZÜLETÉSNAPJA – 1898
BERDE ÁRON SZÜLETÉSNAPJA – 1819
MIHÁLYI ZOLTÁN KÁROLY SZÜLETÉSNAPJA – 1896
HAVASSY PÁL SZÜLETÉSNAPJA – 1924
 március 9.
SZŐKEFALVY-NAGY ZOLTÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1916
 március 10.
JÁRAY PÁL SZÜLETÉSNAPJA – 1889
LÉVAI ANDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1897
 március 12.
JÁVORKA SÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1883
KŐSZEGHI-MÁRTONY KÁROLY SZÜLETÉSNAPJA – 1783
 március 13.
HAGGENMACHER KÁROLY SZÜLETÉSNAPJA – 1835
 március 14.
BABITS VIKTOR SZÜLETÉSNAPJA – 1900
 március 15.
DALMADY ZOLTÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1888
A TELEKZETI KŐNYOMDA MEGALAPÍTÁSA – 1868
 március 18.
A PESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MEGALAKULÁSA – 1850
BORSOS JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1875
KISS JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1748
 március 19.
ÉDER XAVÉR FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1727
MAREK JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1868
VÁMBÉRY ÁRMIN SZÜLETÉSNAPJA – 1832
 március 20.
GESTETNER DÁVID SZÜLETÉSNAPJA – 1854
 március 21.
KASSÁK LAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1887
NŐI KALAUZOK ÉS JELZŐŐRÖK ALKALMAZÁSA A BUDAPESTI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSBEN – 1915
IMRE LAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1900
 március 22.
SCHRODT ISTVÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1888
 március 24.
BÉL MÁTYÁS SZÜLETÉSNAPJA – 1684
HEVENESI GÁBOR SZÜLETÉSNAPJA – 1656
 március 25.
BARTÓK BÉLA SZÜLETÉSNAPJA – 1881
VÁSÁRHELYI PÁL SZÜLETÉSNAPJA – 1795
 március 26.
ERDŐS PÁL SZÜLETÉSNAPJA – 1913
 március 27.
II. RÁKÓCZI FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1676
KALMÁR LÁSZLÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1905
 március 29.
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1885
CSAPODY VERA SZÜLETÉSNAPJA – 1890
POLLÁK ANTAL SZÜLETÉSNAPJA – 1865
 március 30.
PETHE FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1763
 március 31.
SZABÓ LŐRINC SZÜLETÉSNAPJA – 1900
 április 1.
ZSIGMONDY RICHÁRD – 1865; KÉMIAI NOBEL-DÍJ: 1925
PUSKÁS FERENC („PUSKÁS ÖCSI”) SZÜLETÉSNAPJA – 1927
 április 2.
EMÁNUEL GYÖRGY SZÜLETÉSNAPJA – 1775
GÖTZ IRÉN JÚLIA SZÜLETÉSNAPJA – 1889
 április 4.
JUHÁSZ GYULA SZÜLETÉSNAPJA – 1883
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1784
A 0 KILOMÉTERKŐ FELÁLLÍTÁSA A BUDAPESTI CLARK ÁDÁM TÉREN – 1975
ZIPERNOWSKY KÁROLY SZÜLETÉSNAPJA – 1853
 április 5.
ÖRKÉNY ISTVÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1912
SCHMIDT JÁNOS GYÖRGY SZÜLETÉSNAPJA – 1765
 április 6.
YBL MIKLÓS SZÜLETÉSNAPJA – 1814
 április 7.
KORB FLÓRIS NÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1860
 április 8.
KOLTAY PÁL SZÜLETÉSNAPJA – 1896
 április 10.
LIPSZKY JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1766
A BUDAPESTI PASTEUR INTÉZET MŰKÖDÉSÉNEK MEGKEZDÉSE – 1890
 április 11.
JÓZSEF ATTILA SZÜLETÉSNAPJA – 1905; A KÖLTÉSZET NAPJA MAGYARORSZÁGON
MÁRAI SÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1900
WEISSMAHR JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1875
WEISS MANFRÉD SZÜLETÉSNAPJA – 1857
BAKOS BÉLA SZÜLETÉSNAPJA – 1924
HARKÁNYI BÉLA SZÜLETÉSNAPJA – 1869
 április 12.
A VÍZ ALATTI ROBBANTÁS PUSKÁS TIVADAR-FÉLE MÓDOZATÁNAK SZABADALMAZTATÁSA – 1890
BUGÁT PÁL SZÜLETÉSNAPJA – 1793
RÓMER FLÓRIS SZÜLETÉSNAPJA – 1815
 április 13.
VITÁLIS SÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1900
SCHLICK IGNÁC SZÜLETÉSNAPJA – 1821
 április 14.
TÓTH ÁRPÁD SZÜLETÉSNAPJA – 1886
KUNSTAEDTER JAKAB SZÜLETÉSNAPJA – 1843
CSILLAG PÁL SZÜLETÉSNAPJA – 1896
 április 15.
REMÉNYI ANTAL SZÜLETÉSNAPJA – 1825
SÁRKÖZY IMRE SZÜLETÉSNAPJA – 1869
PAÁL ÁRPÁD SZÜLETÉSNAPJA – 1889
WINTERL JÓZSEF JAKAB SZÜLETÉSNAPJA – 1739
 április 16.
MIKOLA SÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1871
SZTRÓKAY KÁLMÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1907
EGERVÁRY JENŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1891
KRÁLIK LÁSZLÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1897
SZABÓ BÉLA SZÜLETÉSNAPJA – 1896
 április 17.
LŐRENTHEY IMRE SZÜLETÉSNAPJA – 1867
 április 18.
NÉMETH LÁSZLÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1901
AZ ELSŐ BUDAPESTI NEMZETKÖZI VÁSÁR MEGNYITÁSA – 1925
GYARMATI LÁSZLÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1921
 április 19.
ZSOLNAY VILMOS SZÜLETÉSNAPJA – 1828
FELLNER FERDINÁND SZÜLETÉSNAPJA – 1847
WODETZKY LAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1821
MENTOVICH FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1819
 április 20.
BELÁK SÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1919
TESSEDIK SÁMUEL SZÜLETÉSNAPJA – 1742
GYENGŐ LÁSZLÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1841
 április 21.
LUDVIGH GYULA SZÜLETÉSNAPJA – 1841
KATONA LAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1866
 április 22.
BÁRÁNY RÓBERT – 1876; ORVOSI-ÉLETTANI NOBEL-DÍJ: 1914
ROMWALTER ALFRÉD SZÜLETÉSNAPJA – 1890
 április 23.
BÖSZÖRMÉNYI JENŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1872
 április 24.
JÉKELY ZOLTÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1913
LOKSA IMRE SZÜLETÉSNAPJA – 1923
BEKE MANÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1862
SPIEGEL FRIGYES SZÜLETÉSNAPJA – 1866
 április 25.
MARKUSOVSZKY LAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1815
GYÖRGYI DÉNES SZÜLETÉSNAPJA – 1886
RADOS JENŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1895
 április 26.
SZONTAGH PÁL SZÜLETÉSNAPJA – 1821
 április 27.
AZARY ÁKOS SZÜLETÉSNAPJA – 1850
IFJ. JANCSÓ MIKLÓS SZÜLETÉSNAPJA – 1903
 április 28.
TIHANYI KÁLMÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1897
HUNYADY JENŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1838
HELL MIKSA ÉS SAJNOVICS JÁNOS CSILLAGÁSZATI MEGFIGYELÉSEK CÉLJÁBÓL TETT ÉSZAKI EXPEDÍCIÓJA – 1768
 április 29.
NEMES TIHAMÉR SZÜLETÉSNAPJA – 1895
 április 30.
THURZÓ JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1437
MIHÁLY DÉNES HANGOSFILM KÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABADALMÁNAK BEJELENTÉSE – 1918
DOMÁNY FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1899
 május 1.
ZRÍNYI MIKLÓS SZÜLETÉSNAPJA – 1620
SZERB ANTAL SZÜLETÉSNAPJA – 1901
AZ URÁNIA NÉPSZERŰ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT ELSŐ SZÁMÁNAK MEGJELENÉSE – 1900
GÖRGEY ARTÚR VEGYÉSZETI TANULMÁNYÁNAK BENYÚJTÁSA A PRÁGAI KÁROLY EGYETEMEN – 1848
ID. BUCHHOLTZ GYÖRGY SZÜLETÉSNAPJA – 1643
PATSCH FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1919
FRECSKAY JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1841
LAMBRECHT KÁLMÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1889
 május 2.
DIÓSZEGI VILMOS SZÜLETÉSNAPJA – 1923
GOLDBERGER LEÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1878
 május 3.
NOPCSA FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1877
 május 4.
FALKA SÁMUEL SZÜLETÉSNAPJA – 1766
STARK LIPÓT SZÜLETÉSNAPJA – 1866
ZECHMEISTER LÁSZLÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1889
 május 5.
RADNÓTI MIKLÓS SZÜLETÉSNAPJA – 1909
LÁZÁR ERVIN SZÜLETÉSNAPJA – 1936
BALASSA JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1814
MELCZER TIBOR SZÜLETÉSNAPJA – 1879
KLEIN GYULA SZÜLETÉSNAPJA – 1844
 május 6.
SZKALNITZKY ANTAL SZÜLETÉSNAPJA – 1836
SZABLIK ISTVÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1746
 május 7.
BERZSENYI DÁNIEL SZÜLETÉSNAPJA – 1776
VAJDA JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1827
A FÖLDTANI INTÉZET ÉS MÚZEUM ÉPÜLETÉNEK MEGNYITÁSA BUDAPESTEN – 1900
AZ ÚJJÁÉPÍTETT FERIHEGYI REPÜLŐTÉR FELAVATÁSA BUDAPESTEN – 1950
PACKH JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1796
 május 8.
MÉSZÁROS KÁLMÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1894
 május 9.
BATSÁNYI JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1763
OTTLIK GÉZA SZÜLETÉSNAPJA – 1912
MIHÁLTZ ISTVÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1897
 május 10.
PÁPAI-PÁRIZ FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1649
KAUSER JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1848
ZAY SÁMUEL SZÜLETÉSNAPJA – 1753
WESZELSZKY GYULA SZÜLETÉSNAPJA – 1872
 május 11.
NYILASI JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1922
KÁRMÁN TÓDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1881
LAMPICH ÁRPÁD SZÜLETÉSNAPJA – 1898
 május 12.
JERNEY JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1800
SAJNOVICS JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1733
 május 13.
JENDRASSIK GYÖRGY SZÜLETÉSNAPJA – 1898
KEMÉNY JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1926
RÓNAY JÁNOS JÁCINT SZÜLETÉSNAPJA – 1814
NÁDLER HERBERT SZÜLETÉSNAPJA – 1883
 május 14.
REPÜLŐGÉPES FELSZÁLLÁSOKKAL ÚJRA MEGINDULT A MAGYARORSZÁGI MAGASLÉGKÖRI KUTATÁS – 1925
ZSIGMONDY VILMOS SZÜLETÉSNAPJA – 1821
 május 15.
CZIMEG JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1823
HELL JÓZSEF KÁROLY SZÜLETÉSNAPJA – 1713
HELL MIKSA SZÜLETÉSNAPJA – 1720
GÁLÓCSY ÁRPÁD SZÜLETÉSNAPJA – 1864
 május 16.
CSÁTHY GYÖRGY SZÜLETÉSNAPJA – 1772
 május 17.
DSIDA JENŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1907
BÁRÁNY DEZSŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1871
OESTERREICHER MANES JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1759
GELEJI SÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1898
 május 18.
A BUDAI SAS-HEGY SZINTVONALAS TÉRKÉPVÁZLATÁNAK ELKÉSZÍTÉSE – 1843
ID. BÓKAY (BOCK) JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1822
SCHMIDL ADOLF SZÜLETÉSNAPJA – 1802
VÁLLAS ANTAL SZÜLETÉSNAPJA – 1809
 május 19.
SCHODITS LAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1872
 május 20.
ORBÁN OTTÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1936
FRANCÉ REZSŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1874
SCHWEITZER PÁL SZÜLETÉSNAPJA – 1893
 május 21.
RAKUSZ GYULA SZÜLETÉSNAPJA – 1896
WINKLER LAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1863
PADÁNYI-GULYÁS JENŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1900
BREUER MARCELL SZÜLETÉSNAPJA – 1902
FALLER KÁROLY SZÜLETÉSNAPJA – 1857
 május 22.
OLÁH GYÖRGY – 1927; KÉMIAI NOBEL-DÍJ: 1994
 május 23.
RIPPL-RÓNAI JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA –1861
STINGL VINCE FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1796
 május 24.
A BUDAPESTI SZENT RÓKUS KÓRHÁZ MEGNYITÁSA – 1798
GERŐ LÁSZLÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1909
 május 25.
FREUND MIHÁLY SZÜLETÉSNAPJA – 1889
SZ. KOROKNAY ÉVA SZÜLETÉSNAPJA – 1925
DIENES VALÉRIA SZÜLETÉSNAPJA – 1879
 május 26.
VENDL MÁRIA SZÜLETÉSNAPJA – 1890
 május 27.
MARTON DÉNES SZÜLETÉSNAPJA – 1873
 május 28.
VIGH ALBERT SZÜLETÉSNAPJA – 1864
 május 29.
HARSÁNYI JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1920; KÖZGAZDASÁGI NOBEL-DÍJ: 1994
CHOLNOKY LÁSZLÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1899
ARÁNYI LAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1812
 május 30.
FABINYI RUDOLF SZÜLETÉSNAPJA – 1849
IFJ. ENTZ GÉZA SZÜLETÉSNAPJA – 1875
 május 31.
BÁRÁNY NÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1899
CHERNEL ISTVÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1865
GOTHARD JENŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1857
 június 1.
A TÁTRA LEGMAGASABB CSÚCSÁNAK MEGMÁSZÁSA (FRÖHLICH DÁVID) – 1615
ZSÁMBOKI JÁNOS (SAMBUCUS) SZÜLETÉSNAPJA – 1531
BÁTOR BÉLA SZÜLETÉSNAPJA – 1921
 június 2.
FREISSLEDER NÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1840
 június 3.
BÉKÉSY GYÖRGY – 1899; ORVOSI-ÉLETTANI NOBEL-DÍJ: 1961
SVACHULAY SÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1875
ANTONIO GIOVANNI SCOPOLI (SCOPOLI JÁNOS ANTAL) SZÜLETÉSNAPJA – 1723
KOZMA LAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1884
 június 5.
GÁBOR DÉNES – 1900; FIZIKAI NOBEL-DÍJ: 1971
A CHRONICA HUNGARORUM, AZAZ A BUDAI KRÓNIKA KINYOMTATÁSA HESS ANDRÁS BUDAI NYOMDÁJÁBAN – 1473
HERMAN OTTÓ ÉS LENDL ADOLF ÉSZAK-NORVÉGIAI EXPEDÍCIÓJA – 1888
GÁBOR DÉNES SZÜLETÉSNAPJA – 1900
RENNER JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1889
GOMBÁS PÁL SZÜLETÉSNAPJA – 1909
 június 6.
BAROSS GÁBOR SZÜLETÉSNAPJA – 1848
BÁNKI DONÁT SZÜLETÉSNAPJA – 1859
TIRTS REZSŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1866
 június 7.
BÖZSÖNY DÉNES SZÜLETÉSNAPJA – 1921
 június 8.
CZETZ JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1822
 június 9.
FARKAS GÉZA SZÜLETÉSNAPJA – 1872
GOMBOCZ ENDRE SZÜLETÉSNAPJA – 1882
HUNFALVY JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1820
GÁSPÁR FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1861
 június 10.
APÁCZAI CSERE JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1625
HUZELLA TIVADAR SZÜLETÉSNAPJA – 1886
OLÁH PÁL SZÜLETÉSNAPJA – 1921
 június 11.
M. ZEMPLÉN JOLÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1911
SVAICZER GÁBOR SZÜLETÉSNAPJA – 1784
 június 12.
A BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSKARA ÚJ ANATÓMIAI ÉPÜLETÉNEK FELAVATÁSA – 1898
CSÉCSI JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1689
MOLNÁR JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1728
 június 13.
CZIGLER ANTAL SZÜLETÉSNAPJA – 1767
SKLENÁR JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1884
LÁNG LÁSZLÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1837
 június 14.
CHUDY JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1753
PÉCH ANTAL SZÜLETÉSNAPJA – 1822
ROTT ANDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1897
 június 15.
BÖCKH HUGÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1874
FARKAS GÁBOR SZÜLETÉSNAPJA – 1925
BACSÁK GYÖRGY SZÜLETÉSNAPJA – 1870
 június 16.
A SZÉCHENYI GYÓGYFÜRDŐ MEGNYITÁSA – 1913
ZÁCH FERENC XAVÉR SZÜLETÉSNAPJA – 1754
KŐRÖSI JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1811
MATOLCSY MIKLÓS SZÜLETÉSNAPJA – 1869
 június 17.
SÜTŐ ANDRÁS SZÜLETÉSNAPJA – 1927
FRIVALDSZKY JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1822
 június 18.
MARÓTHI GYÖRGY SZÜLETÉSNAPJA – 1715
BAUMGARTNER ALAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1865
KORÁNYI SÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1866
KÖRÖSSY ALBERT KÁLMÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1869
 június 21.
LUPPA PÉTER SZÜLETÉSNAPJA – 1838
KISS TIBOR SZÜLETÉSNAPJA – 1899
SZELE TIBOR SZÜLETÉSNAPJA – 1918
 június 22.
WEÖRES SÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1913
BODOR PÉTER SZÜLETÉSNAPJA – 1788
DUKA TIVADAR SZÜLETÉSNAPJA – 1825
TORDAY EMIL SZÜLETÉSNAPJA – 1875
DULOVITS JENŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1903
 június 24.
BENKŐ FERENC MINERALÓGUS KINEVEZÉSE A NAGYENYEDI KOLLÉGIUMBA – 1790
VÁZSONYI JENŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1864
BAKTAY ERVIN SZÜLETÉSNAPJA – 1890
 június 25.
KARINTHY FRIGYES SZÜLETÉSNAPJA –1887; A KARINTHY-GYŰRŰ ÁTADÁSÁNAK NAPJA
FEJÉRVÁRY GÉZA GYULA SZÜLETÉSNAPJA – 1894
 június 26.
HERMAN OTTÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1835
 június 28.
TITTEL PÁL SZÜLETÉSNAPJA – 1784
SABATHIEL RICHÁRD SZÜLETÉSNAPJA – 1875
GERLÓCZY GEDEON SZÜLETÉSNAPJA – 1895
 június 29.
SZILY KÁLMÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1838
GIERGL KÁLMÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1860
 június 30.
HUSZÁR MÁTYÁS A KÖRÖS-VIDÉK VÍZRAJZI VISZONYAIRÓL SZÓLÓ ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTEKEZÉSÉNEK BEFEJEZÉSE – 1823
BERTALAN LAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1838
 július 1.
SEMMELWEIS IGNÁC SZÜLETÉSNAPJA – 1818 – A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY NAPJA
AZ ELSŐ ORSZÁGOS ÁLLATORVOS KINEVEZÉSE (PEST) – 1838
MÜLLER FERENC JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1740
(BÖLÖNI) MIKÓ BÉLA SZÜLETÉSNAPJA – 1843
JENDRASSIK ALFRÉD SZÜLETÉSNAPJA – 1866
 július 2.
MÓRICZ ZSIGMOND SZÜLETÉSNAPJA – 1879
FONÓ ALBERT SZÜLETÉSNAPJA – 1881
LACZKÓ ALADÁR SZÜLETÉSNAPJA – 1892
 július 4.
KOVÁTS MIHÁLY SZÜLETÉSNAPJA – 1768
HOLENDA BARNABÁS SZÜLETÉSNAPJA – 1896
 július 5.
CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADAR SZÜLETÉSNAPJA – 1853
KVASSAY JENŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1850
ZICHY JENŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1837
 július 6.
BUZÁGH ALADÁR SZÜLETÉSNAPJA – 1895
 július 7.
LÉNÁRD FÜLÖP SZÜLETÉSNAPJA – 1862; FIZIKAI NOBEL-DÍJ: 1905
AZ ALGYŐI KŐOLAJ- ÉS FÖLDGÁZMEZŐ FELFEDEZÉSE: OLAJKITÖRÉS TÁPÉN – 1965
ANGSTER JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1834
MIHÁLY DÉNES SZÜLETÉSNAPJA – 1894
 július 8.
KOL ERZSÉBET SZÜLETÉSNAPJA – 1897
 július 9.
MAKÓ PÁL SZÜLETÉSNAPJA – 1723
 július 10.
PETÉNYI SALAMON JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1799
KANDÓ KÁLMÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1869
 július 11.
ARANY DÁNIEL SZÜLETÉSNAPJA – 1863
CSÁNK ROTTMANN ELEMÉR SZÜLETÉSNAPJA – 1897
 július 12.
SÁNTHA KÁLMÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1903
KAÁN KÁROLY SZÜLETÉSNAPJA – 1867
 július 13.
KAESZ GYULA SZÜLETÉSNAPJA – 1897
 július 14.
HÜLTL HÜMÉR SZÜLETÉSNAPJA – 1868
 július 15.
A MAGYAR-AMERIKAI OLAJIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (MAORT) MEGALAPÍTÁSA – 1938
JÁKY JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1893
GYARMATHI SÁMUEL SZÜLETÉSNAPJA – 1751
 július 16.
FODOR JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA - 1843
 július 17.
FÜST MILÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1888
NAGY LÁSZLÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1925
WARTHA VINCE SZÜLETÉSNAPJA – 1844
 július 18.
KÁROLY ÁRPÁD SZÜLETÉSNAPJA – 1924
ROTTER LAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1901
 július 19.
CZIGLER GYŐZŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1850
JÁNSZKY BÉLA SZÜLETÉSNAPJA – 1884
 július 20.
NÁRAY-SZABÓ ISTVÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1899
GROFCSIK JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1890
 július 21.
SCHLATTNER JENŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1896
 július 22.
MARTINOVICS IGNÁC SZÜLETÉSNAPJA – 1755
 július 23.
WITTMANN VIKTOR SZÜLETÉSNAPJA – 1889
 július 24.
GIRÓKUTI FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1816
BAY ZOLTÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1900
 július 25.
FELLNER JAKAB SZÜLETÉSNAPJA – 1722
SZILVAY KORNÉL SZÜLETÉSNAPJA – 1890
 július 26.
BÉKESSY JENŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1874
DIÓSZEGHY DÁNIEL SZÜLETÉSNAPJA – 1900
 július 27.
SZAKÁTSY GYULA SZÜLETÉSNAPJA – 1897
EÖTVÖS LORÁND SZÜLETÉSNAPJA – 1848
 július 29.
BORBÁS VINCE SZÜLETÉSNAPJA – 1844
KADICS OTTOKÁR SZÜLETÉSNAPJA – 1876
 július 31.
GORJANC IGNÁC SZÜLETÉSNAPJA – 1924
 augusztus 1.
HEVESY GYÖRGY – 1885; KÉMIAI NOBEL-DÍJ: 1943
A FORINT BEVEZETÉSÉNEK NAPJA
 augusztus 2.
VARGA BÁLINT SZÜLETÉSNAPJA – 1891
BALOGH JOLÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1900
 augusztus 3.
RÓTH MÁRTON SZÜLETÉSNAPJA – 1841
GEDEON TIHAMÉR SZÜLETÉSNAPJA – 1898
 augusztus 4.
SZTRÓKAY ISTVÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1869
FROMMER RUDOLF SZÜLETÉSNAPJA – 1868
 augusztus 5.
JÓNÁS DÁVID SZÜLETÉSNAPJA – 1871
 augusztus 6.
CSIBY LŐRINC SZÜLETÉSNAPJA – 1849
HELLER ÁGOST SZÜLETÉSNAPJA – 1843
 augusztus 7.
BELLA ISTVÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1940
KONDOR GUSZTÁV SZÜLETÉSNAPJA – 1825
 augusztus 8.
KÖLCSEY FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1790
 augusztus 9.
VÍGH GYULA SZÜLETÉSNAPJA – 1889
BARDÓCZ LAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1832
 augusztus 10.
BANOVITS KAJETÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1841
ID. BODOLA LAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1825
 augusztus 11.
BLÁTHY OTTÓ TITUSZ SZÜLETÉSNAPJA – 1860
NEOGRÁDY SÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1894
 augusztus 12.
MÓRIK JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1924
 augusztus 13.
HÉRICS TÓTH JENŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1872
WESZPRÉMI ISTVÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1723
 augusztus 14.
ÜRMÖSSY LAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1892
 augusztus 15.
ANDRASOVSZKY JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1889
FARBAKY ISTVÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1837
 augusztus 16.
KOCH SÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1896
TÁTRAY ISTVÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1893
 augusztus 17.
FESZTY ADOLF SZÜLETÉSNAPJA – 1846
BENDEFY LÁSZLÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1904
 augusztus 18.
TAKÁCS JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1921
TURÁN PÁL SZÜLETÉSNAPJA – 1910
 augusztus 19.
GYÖRKI JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1891
MÁNDY GYÖRGY SZÜLETÉSNAPJA – 1913
 augusztus 20.
GRUBY DÁVID SZÜLETÉSNAPJA – 1810
 augusztus 21.
BRUST DÁVID SZÜLETÉSNAPJA – 1846
FORRÓ MAGDOLNA SZÜLETÉSNAPJA – 1904
 augusztus 22.
BEKE JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1867
ALMÁSY LÁSZLÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1895
 augusztus 23.
BRENTÁN KÁROLY SZÜLETÉSNAPJA – 1694
MEDGYASZAY ISTVÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1877
 augusztus 24.
RUZITSKA BÉLA SZÜLETÉSNAPJA – 1867
 augusztus 25.
SZÁVA NÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1921
FENICHEL SÁMUEL SZÜLETÉSNAPJA – 1868
 augusztus 26.
JENEY ENDRE SZÜLETÉSNAPJA – 1891
BALOGH BÉLA SZÜLETÉSNAPJA – 1909
 augusztus 27.
LECHNER ÖDÖN SZÜLETÉSNAPJA – 1845
TERLANDAY EMIL JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1866
 augusztus 28.
BRESZTOVSZKY BÉLA SZÜLETÉSNAPJA – 1872
LENHOSSÉK MIHÁLY SZÜLETÉSNAPJA – 1863
 augusztus 29.
BÍRÓ LAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1856
HÁRI PÁL SZÜLETÉSNAPJA – 1869
 augusztus 30.
SZENCZI MOLNÁR ALBERT SZÜLETÉSNAPJA – 1574
POLLACK MIHÁLY SZÜLETÉSNAPJA – 1773
 augusztus 31.
ÉRDI KRAUSZ GYÖRGY SZÜLETÉSNAPJA – 1899
BESSE JÁNOS KÁROLY SZÜLETÉSNAPJA – 1765
 szeptember
A VILÁG ELSŐ NEMZETKÖZI MŰSZAKI-TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJA ILLETVE EGYESÜLETÉNEK MEGALAKULÁSA – 1786
 szeptember 1.
HAJNAL ANTAL SZÜLETÉSNAPJA – 1838
KÖVESLIGETHY RADÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1862
KRAUSZ LAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1844
VERESS FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1832
A PEST-SZOLNOK VASÚTVONAL MEGNYITÁSA – 1847
 szeptember 2.
HALTENBERGER MIHÁLY SZÜLETÉSNAPJA – 1888
 szeptember 3.
SCHULEK ELEMÉR SZÜLETÉSNAPJA – 1893
 szeptember 4.
HORVÁTH ANTAL SZÜLETÉSNAPJA – 1848
KEREKES JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1924
 szeptember 5.
KARÁCSONYI LÁSZLÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1900
KRIPPEL MÓRIC SZÜLETÉSNAPJA – 1867
 szeptember 6.
HUTYRA FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1860
BLASKÓ GYÖRGY SZÜLETÉSNAPJA – 1914
HINTZ GYÖRGY SZÜLETÉSNAPJA – 1874
AZ ELSŐ ACETILÉNGÁZZAL MŰKÖDŐ KÖZVILÁGÍTÁS ÜZEMBEHELYEZÉSE – 1847
 szeptember 7.
CSEH SÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1914
ZAMARÓCZY JENŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1891
 szeptember 8.
KELEMEN FRIGYES SZÜLETÉSNAPJA - 1924
 szeptember 9.
SAJÓ ELEMÉR SZÜLETÉSNAPJA – 1875
GUBÁNYI KÁROLY SZÜLETÉSNAPJA – 1867
 szeptember 10.
CSEK JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1916
KORBÉLY JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1864
SIKÓ ATTILA SZÜLETÉSNAPJA – 1897
TELEGDI-RÓTH LAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1841
 szeptember 11.
TELLYESNICZKY JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1864
 szeptember 12.
PLATZ FERENC BONIFÁC SZÜLETÉSNAPJA – 1848
SZTRÓKAY PÁL SZÜLETÉSNAPJA – 1899
 szeptember 13.
RAUSCH FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1743
ROLLER MÁTYÁS SZÜLETÉSNAPJA – 1840
 szeptember 15.
KOVÁCS GYULA SZÜLETÉSNAPJA – 1815
SZÉNÁS GYÖRGY SZÜLETÉSNAPJA – 1921
 szeptember 16.
SZENT-GYÖRGYI ALBERT – 1893; ORVOSI-ÉLETTANI NOBEL-DÍJ: 1937
KISS ÁRPÁD SZÜLETÉSNAPJA – 1889
KOLOS RICHÁRD SZÜLETÉSNAPJA – 1904
 szeptember 17.
PUSKÁS TIVADAR SZÜLETÉSNAPJA – 1844
KONEK FRIGYES SZÜLETÉSNAPJA – 1867
SCHLAUCH IMRE SZÜLETÉSNAPJA – 1840
 szeptember 18.
STAUB MÓRIC SZÜLETÉSNAPJA – 1842
 szeptember 19.
KOSSUTH LAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1802
VÁNDOR JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1897
 szeptember 20.
TAMÁSI ÁRON SZÜLETÉSNAPJA – 1897
BAUER MIHÁLY SZÜLETÉSNAPJA – 1874
BENYOVSZKY MÓRIC SZÜLETÉSNAPJA – 1741
BODROGI TIBOR SZÜLETÉSNAPJA – 1924
KALLINA MÓR SZÜLETÉSNAPJA – 1844
SÖPKÉZ SÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1866
 szeptember 21.
SZÉCHENYI ISTVÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1791
AZ ELSŐ BALATONI GŐZHAJÓ ELINDULÁSA – 1846
 szeptember 22.
FALUDY GYÖRGY SZÜLETÉSNAPJA – 1910
VEDRES ISTVÁN, „SZEGED SZÉCHENYIJE” SZÜLETÉSNAPJA – 1765
 szeptember 23.
MÁNDI ANDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1891
RAFFELSBERGER FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1793
RICHTER GEDEON SZÜLETÉSNAPJA – 1872
 szeptember 24.
BERECZKI MÁTÉ, "A HAZAI GYÜMÖLCSÉSZET ATYJA" SZÜLETÉSNAPJA – 1824
KOVÁCS GYÖRGY SZÜLETÉSNAPJA – 1925
SCHÖPF-MEREI ÁGOSTON SZÜLETÉSNAPJA – 1804
 szeptember 25.
FALLER JENŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1894
SÜSS NÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1848
TÓTH MIKE MIHÁLY SZÜLETÉSNAPJA – 1838
 szeptember 26.
HANTKEN MIKSA SZÜLETÉSNAPJA - 1821
RISZDORFER ÖDÖN SZÜLETÉSNAPJA – 1893
 szeptember 27.
SAÁGY ISTVÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1865
JÁNOSI MIKLÓS SZÜLETÉSNAPJA – 1701
KERPELY ANTAL SZÜLETÉSNAPJA – 1866
MOCSÁRY SÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1841
AZ OLAJIPARI MÚZEUM MEGALAPÍTÁSA - 1967
AZ OPERAHÁZ MEGNYITÁSA – 1884
A VASKAPU-SZOROS MEGNYITÁSA – 1896
 szeptember 28.
TOMPA MIHÁLY SZÜLETÉSNAPJA – 1817
ORMÁNDY MIKLÓS SZÜLETÉSNAPJA – 1846
SCHENZL GUIDÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1823
TÖRŐ IMRE SZÜLETÉSNAPJA – 1900
 szeptember 29.
BÍRÓ LÁSZLÓ JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1899
CSEH LAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1840
 szeptember 30.
ELIE WIESEL – 1928; BÉKE NOBEL-DÍJ: 1986
BENEDEK ELEK SZÜLETÉSNAPJA – 1859; A NÉPMESE NAPJA
GRÓSZ EMIL SZÜLETÉSNAPJA – 1865
HUGONNAY VILMA SZÜLETÉSNAPJA – 1847
MÓRA KÁROLY SZÜLETÉSNAPJA – 1899
PFEIFER IGNÁC SZÜLETÉSNAPJA – 1868
 október 1.
DABIS LÁSZLÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1891
A FÖLDTANI INTÉZET ÁTADÁSA – 1899
KERÉKJÁRTÓ BÉLA SZÜLETÉSNAPJA – 1898
 október 2.
BARLAI BÉLA SZÜLETÉSNAPJA – 1870
 október 3.
BARBARITS LAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1899
HAYNALD LAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1816
SÁRVÁRY PÁL SZÜLETÉSNAPJA – 1765
 október 4.
A FERENC JÓZSEF HÍD ÁTADÁSA – 1896
POSNER KÁROLY SZÜLETÉSNAPJA – 1822
ZUBER FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1874
 október 5.
CZEKELIUS AURÉL SZÜLETÉSNAPJA – 1844
FUSS MIHÁLY SZÜLETÉSNAPJA – 1814
HEGEDŰS ÁRMIN SZÜLETÉSNAPJA – 1869
XÁNTUS JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1825
 október 6.
SZÉCSI ZSIGMOND SZÜLETÉSNAPJA – 1841
 október 7.
DORNER GYULA SZÜLETÉSNAPJA – 1866
 október 8.
VENDEL MIKLÓS SZÜLETÉSNAPJA – 1896
 október 9.
CSABA LÁSZLÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1924
ÉBER ERNŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1874
KATONA MIHÁLY SZÜLETÉSNAPJA – 1764
SEGNER JÁNOS ANDRÁS, A „TURBINA ATYJA” SZÜLETÉSNAPJA – 1704
 október 10.
FLÓR FERENC, A „LEGMAGYARABB MAGYAR ORVOS” SZÜLETÉSNAPJA – 1809
TORMAY BÉLA SZÜLETÉSNAPJA – 1839
 október 11.
HAAR ALFRÉD SZÜLETÉSNAPJA – 1885
KAISER KÁROLY SZÜLETÉSNAPJA – 1864
KERPELY KÁLMÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1864
 október 12.
BENE FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1775
BITTÓ BÉLA SZÜLETÉSNAPJA – 1865
TULOGDI JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1891
WEICHINGER KÁROLY SZÜLETÉSNAPJA – 1893
 október 13.
HENSZLMANN IMRE SZÜLETÉSNAPJA – 1813
BUDAPESTEN MEGKEZDŐDÖTT A KÖZCÉLÚ VILLAMOS ENERGIA SZOLGÁLTATÁS – 1893
 október 14.
ANDERKÓ AURÉL SZÜLETÉSNAPJA – 1869
KIENITZ VILMOS SZÜLETÉSNAPJA – 1889
KOSZTKA KÁROLY SZÜLETÉSNAPJA – 1814
SCHICKEDANZ ALBERT SZÜLETÉSNAPJA – 1846
TANGL KÁROLY SZÜLETÉSNAPJA – 1869
TÖRÖK JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1813
 október 15.
MEGINDULT AZ UTASOKAT IS SZÁLLÍTÓ LÓFOGATÚ POSTAKOCSI (DELIZSÁNSZ) FORGALOM – 1750
MARCHART JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1896
PANTOCSEK JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1846
 október 16.
SIPOS PÁL SZÜLETÉSNAPJA – 1759
BAROSS LÁSZLÓ, A „BÁNKÚTI BÚZÁK ATYJA” SZÜLETÉSNAPJA – 1865
JORDÁN KÁROLY SZÜLETÉSNAPJA – 1871
SÁMSONDI KISS BÉLA, A SZÖVETSZERKEZETES ÉPÍTÉSI RENDSZER KIDOLGOZÓJÁNAK SZÜLETÉSNAPJA – 1899
 október 17.
DEÁK FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1803
ZEMPLÉN GYŐZŐ, A LÖKÉSHULLÁMOK ELMÉLETÉNEK KIDOLGOZÓJA SZÜLETÉSNAPJA – 1879
 október 18.
ALMÁSI BALOGH PÁL SZÜLETÉSNAPJA – 1794
DÁVID LAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1889
BEYTHE ANDRÁS SZÜLETÉSNAPJA – 1564
DUGONICS ANDRÁS, A MAGYAR MATEMATIKAI MŰNYELV MEGTEREMTŐJE ÉS A MAGYAR REGÉNYÍRÁS ÚTTÖRŐJE SZÜLETÉSNAPJA – 1740
AZ ÓBUDAI GÁZGYÁR ÜZEMBE HELYEZÉSE – 1913
RHORER LÁSZLÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1874
 október 19.
A GELLÉRTHEGYI CSILLAGVIZSGÁLÓ FELAVATÁSA – 1815
PFEIFFER MIHÁLY SZÜLETÉSNAPJA – 1721
 október 20.
BALASSI BÁLINT SZÜLETÉSNAPJA – 1554
A MAI NÉPRAJZI MÚZEUM ÉPÜLETÉNEK ÁTADÁSA – 1896
BÖCKH JÁNOS, A HAZAI KŐOLAJKUTATÁSOK MEGSZERVEZŐJE SZÜLETÉSNAPJA – 1840
GERSTER BÉLA SZÜLETÉSNAPJA – 1850
 október 21.
KRÚDY GYULA SZÜLETÉSNAPJA – 1878
MOESZ GUSZTÁV SZÜLETÉSNAPJA – 1873
PÁLFY MÓRIC SZÜLETÉSNAPJA – 1871
SZŐKE BÉLA SZÜLETÉSNAPJA – 1894
TIMKÓ IMRE SZÜLETÉSNAPJA – 1875
 október 22.
LISZT FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1811
CSIKI ERNŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1875
KÜZDÉNYI SZILÁRD SZÜLETÉSNAPJA – 1867
SZALAY SÁNDOR, A DEBRECENI MAGFIZIKAI ISKOLA MEGALAPÍTÓJA SZÜLETÉSNAPJA – 1909
 október 23.
BERETZK PÉTER SZÜLETÉSNAPJA – 1894
 október 24.
TÓTH ÁGOSTON SZÜLETÉSNAPJA – 1812
 október 25.
AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ÁTADÁSA – 1896
ZATYKÓ IMRE SZÜLETÉSNAPJA – 1900
 október 26.
KENESSEY BÉLA SZÜLETÉSNAPJA – 1866
ZEMPLÉN GÉZA SZÜLETÉSNAPJA – 1883
 október 27.
KAZINCZY FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1759
DÉRI MIKSA, A ZÁRT VASMAGÚ TRANSZFORMÁTOR EGYIK FELTALÁLÓJA SZÜLETÉSNAPJA – 1854
FEHÉR DÁNIEL SZÜLETÉSNAPJA – 1890
HAJTS LAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1866
MÖLLER KÁROLY SZÜLETÉSNAPJA – 1894
 október 28.
KORMOS ISTVÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1923
A RUBIK-KOCKA MAGYAR SZABADALMI BEJELENTÉSÉNEK KÖZZÉTÉTELE – 1976
CSIBA ISTVÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1673
DADAY ANDRÁS SZÜLETÉSNAPJA – 1889
SZENTMÁRTONY IGNÁC SZÜLETÉSNAPJA – 1718
 október 29.
STEINDL IMRE, AZ ORSZÁGHÁZ TERVEZŐJE SZÜLETÉSNAPJA – 1839
DETRE LÁSZLÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1874
 október 30.
HERMANN MIKSA SZÜLETÉSNAPJA – 1868
KLASZ MÁRTON SZÜLETÉSNAPJA – 1819
 október 31.
JÁMBOR LAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1869
KANDÓ KÁLMÁN FÁZISVÁLTÓS PRÓBAMOZDONYÁNAK ELSŐ MAGYARORSZÁGI PRÓBAFUTÁSA – 1923
 november 1.
THÉK ENDRE SZÜLETÉSNAPJA – 1842
SCHLESINGER LAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1864
LIPPAI JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1606
TELEKI SÁMUEL SZÜLETÉSNAPJA – 1845
BRUCKNER GYŐZŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1900
MEGKEZDTE MŰKÖDÉSÉT A JÓZSEF IPARTANODA – 1846
 november 2.
ILLYÉS GYULA SZÜLETÉSNAPJA – 1902
DIVALD KÁROLY SZÜLETÉSNAPJA – 1830
 november 3.
A MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG (A KÉSŐBBI MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA) SZÜLETÉSNAPJA – 1825
BOLYAI JÁNOS LEVELE APJÁHOZ KORSZAKALKOTÓ FELISMERÉSÉRŐL – 1823
VÉRTES LÁSZLÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1914
MÁRFÖLDY ALADÁR SZÜLETÉSNAPJA – 1893
BUCHHOLTZ GYÖRGY SZÜLETÉSNAPJA – 1688
RÉTHY MÓR SZÜLETÉSNAPJA – 1848
SCHWARZ DÁVID LÉGHAJÓ-KONSTRUKCIÓJÁNAK SIKERES FELSZÁLLÁSA – 1897
 november 4.
LÓCZY LAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1849
JAKAB DEZSŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1864
PAPP KÁROLY SZÜLETÉSNAPJA – 1873
 november 5.
RADÓ SÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1899
LAKATOS IMRE SZÜLETÉSNAPJA – 1922
SUTÁK JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1865
HANSTADTI LANG NEPOMUK JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1770
 november 6.
GANZ ÁBRAHÁM SZÜLETÉSNAPJA – 1814
 november 7.
ERKEL FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1810
AZ ÁRPÁD HÍD FELAVATÁSA – 1950
AZ ELSŐ MAGYARORSZÁGI EJTŐERNYŐS UGRÁS – 1920
 november 8.
BERECZKY ENDRE SZÜLETÉSNAPJA – 1896
 november 9.
KERTÉSZ IMRE SZÜLETÉSNAPJA – 1929; IRODALMI NOBEL-DÍJ: 2002
ZORKÓCZY SAMU SZÜLETÉSNAPJA – 1869
KOVÁCS JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1816
MOSKOVITS MIKLÓS SZÜLETÉSNAPJA – 1875
FISCHER DÁNIEL SZÜLETÉSNAPJA – 1695
 november 10.
TETMAJER ALFRÉD SZÜLETÉSNAPJA – 1889
 november 11.
KATONA JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1791
 november 12.
EÖTVÖS LORÁND AKADÉMIAI ELŐADÁSA A GRAVITÁCIÓRÓL – 1888
BÖLCSKEI ELEMÉR, AZ ELSŐ HAZAI ALUMÍNIUMHÍD TERVEZŐJÉNEK SZÜLETÉSNAPJA – 1917
 november 13.
HATÁR GYŐZŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1914
BERTALAN KÁROLY SZÜLETÉSNAPJA – 1914
MAGYAR LÁSZLÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1818
HERMANN EMIL GUSZTÁV SZÜLETÉSNAPJA – 1840
KLEBELSBERG KUNÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1875
 november 14.
ÁPRILY LAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1887
WILCKENS HENRIK DÁVID, A MAGYARORSZÁGI ERDÉSZETI FELSŐOKTATÁS MEGTEREMTŐJÉNEK SZÜLETÉSNAPJA – 1763
 november 15.
PÉCZELY ANTAL SZÜLETÉSNAPJA – 1894
PÓCZA JENŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1915
 november 16.
KOSSUTH FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1841
TREITZ PÉTER SZÜLETÉSNAPJA – 1866
 november 17.
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY SZÜLETÉSNAPJA – 1773
WIGNER JENŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1902; FIZIKAI NOBEL-DÍJ: 1963
SELÉNYI PÁL SZÜLETÉSNAPJA – 1884
PEKÁR DEZSŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1873
 november 18.
AZ EÖTVÖS LORÁND GEOFIZIKAI INTÉZET MEGALAKULÁSA – 1919
A NŐK EGYETEMI TANULMÁNYAINAK ENGEDÉLYEZÉSE – 1895
KECZKÉS KÁROLY SZÜLETÉSNAPJA – 1799
JENDRASSIK JENŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1824
KÖLESÉRI SÁMUEL SZÜLETÉSNAPJA – 1663
 november 19.
SCHULEK FRIGYES SZÜLETÉSNAPJA – 1841
NÉMETH ENDRE SZÜLETÉSNAPJA – 1891
KÉZDI ÁRPÁD SZÜLETÉSNAPJA – 1919
BOROS ÁDÁM SZÜLETÉSNAPJA – 1900
 november 20.
AZ AJKAI TIMFÖLDGYÁR ÉS ALUMÍNIUMKOHÓ MŰKÖDÉSÉNEK KEZDETE – 1942
A SZEGEDI DUGONICS TÁRSASÁG MEGALAKULÁSA – 1892
SINA GYÖRGY SZÜLETÉSNAPJA – 1782
 november 21.
HATVANI ISTVÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1718
BEREGSZÁSZI (NAGY) PÁL SZÜLETÉSNAPJA – 1790
 november 22.
ADY ENDRE SZÜLETÉSNAPJA – 1877
 november 23.
KEŐD JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1839
THANHOFFER LAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1843
 november 24.
LECHNER EGON SZÜLETÉSNAPJA – 1890
 november 25.
LÁNYI BÉLA SZÜLETÉSNAPJA – 1894
PÖSCHL IMRE SZÜLETÉSNAPJA – 1871
TIRINGER FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1875
PUTNOKY LÁSZLÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1888
 november 26.
BABITS MIHÁLY SZÜLETÉSNAPJA – 1883
STEIN AURÉL SZÜLETÉSNAPJA – 1862
SCHÜBERSZKY KÁROLY SZÜLETÉSNAPJA – 1863
 november 27.
PILINSZKY JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1921
HOFMANN KÁROLY SZÜLETÉSNAPJA – 1839
FINKEY JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1889
ABODY ELŐD SZÜLETÉSNAPJA – 1896
KOMORNOKI LÁSZLÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1921
BALOGH LÓRÁNT SZÜLETÉSNAPJA – 1869
 november 28.
SOMLYÓ GYÖRGY SZÜLETÉSNAPJA – 1920
NAGY ERNŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1917
 november 29.
SZELE MIHÁLY SZÜLETÉSNAPJA – 1896
ALTENBURGER GYULA SZÜLETÉSNAPJA – 1866
KISS IMRE SZÜLETÉSNAPJA – 1775
 november 30.
A MAGYAR AUTOMOBIL CLUB MEGALAKULÁSA – 1900
BALLÓ MÁTYÁS SZÜLETÉSNAPJA – 1844
VÁLYI K. ANDRÁS SZÜLETÉSNAPJA – 1764
HEIM PÁL SZÜLETÉSNAPJA – 1876
HŐGYES ENDRE SZÜLETÉSNAPJA – 1847
 december 1.
VÖRÖSMARTY MIHÁLY SZÜLETÉSNAPJA – 1800
BORBÉLY LAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1843
INKEY BÉLA SZÜLETÉSNAPJA – 1847
 december 2.
POSEWITZ TIVADAR SZÜLETÉSNAPJA – 1850
 december 3.
AZ ELSŐ MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG MEGALAKULÁSA – 1793
ZIMMERMANN ÁGOSTON SZÜLETÉSNAPJA – 1875
GÁBORI MIKLÓS SZÜLETÉSNAPJA – 1925
 december 4.
TOMCSÁNYI ÁDÁM SZÜLETÉSNAPJA – 1755
 december 5.
FIALOWSZKI LAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1846
JELITAI JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1889
PETRIK LAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1851
 december 6.
GOLDMARK PÉTER KÁROLY SZÜLETÉSNAPJA – 1906
MECHWART ANDRÁS SZÜLETÉSNAPJA – 1834
AUGUSTINI KERESZTÉLY SZÜLETÉSNAPJA – 1598
NAGY DEZSŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1841
FRÖHLICH PÁL SZÜLETÉSNAPJA – 1889
SZEGEDI SÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1921
NAGY KÁROLY SZÜLETÉSNAPJA – 1797
CSÁSZÁR ELEMÉR SZÜLETÉSNAPJA – 1891
ENTZ FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1805
 december 7.
SCHWARZ DÁVID SZÜLETÉSNAPJA – 1850
KEPES GYULA SZÜLETÉSNAPJA – 1847
 december 8.
PEKÁR IMRE SZÜLETÉSNAPJA – 1838
HILD JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1789
 december 9.
LIPTHAY SÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1847
AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET MEGALAKULÁSA – 1866
 december 10.
KORÁNYI FRIGYES SZÜLETÉSNAPJA – 1827
PETZ ALADÁR SZÜLETÉSNAPJA – 1888
PACSÉRY IMRE SZÜLETÉSNAPJA – 1900
ANGELI LAMBERT SZÜLETÉSNAPJA – 1916
PATAI IMRE SZÜLETÉSNAPJA – 1894
KONDÉR ISTVÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1897
HÜNNINGER ADOLF SZÜLETÉSNAPJA – 1849
 december 11.
AZ MTA PALOTA FELAVATÁSA – 1865
PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA SZÜLETÉSNAPJA – 1885
HORÁNSZKY NÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1899
 december 12.
PICK MÁRK SZÜLETÉSNAPJA – 1843
TELKES MÁRIA SZÜLETÉSNAPJA – 1900
DARVAI MÓR SZÜLETÉSNAPJA – 1849
TÓTH JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1899
 december 13.
KOLBÁNYI GÉZA SZÜLETÉSNAPJA – 1863
OBERMAYER ERNŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1888
PÓLYA GYÖRGY SZÜLETÉSNAPJA – 1887
 december 14.
KARDOS LAJOS SZÜLETÉSNAPJA– 1899
BÖLÖNI FARKAS SÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1795
SCHEFFER VIKTOR SZÜLETÉSNAPJA – 1900
 december 15.
BOLYAI JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1802
BÁRTFAY (PACZONA) JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1865
 december 16.
KODÁLY ZOLTÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1882
A VASÚTI ÖSSZEKÖTTETÉS LÉTREJÖTTE PEST ÉS BÉCS KÖZÖTT – 1850
A CORVIN FILMSZÍNHÁZ FELAVATÁSA –1922
KÓS KÁROLY SZÜLETÉSNAPJA – 1883
KŐNIG GYULA SZÜLETÉSNAPJA – 1849
GYULAI ZOLTÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1887
 december 17.
HALÁSZ ANDRÁS SZÜLETÉSNAPJA – 1890
TORKOS JUSTUS JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1699
 december 18.
BOGDÁNFY ÖDÖN SZÜLETÉSNAPJA – 1863
STÜHMER FRIGYES SZÜLETÉSNAPJA – 1843
BALLA ANTAL SZÜLETÉSNAPJA – 1739
SZABADY JENŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1891
 december 19.
SZILÁRD LEÓ ÉS ENRICO FERMI ATOMREAKTORRA VONATKOZÓ SZABADALMI BEJELENTÉSE: AMERIKAI SZABADALMI HIVATAL – 1944
PAVLICS FERENC HOLDJÁRÓ JÁRMŰVÉNEK ELSŐ ÚTJA A HOLD FELSZÍNÉN – 1972
VIDATS ISTVÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1802
 december 20.
THAN KÁROLY SZÜLETÉSNAPJA – 1834
SCHEDIUS LAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1768
BENKŐ JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1740
BORSOS JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1821
 december 21.
AZ IDEIGLENES NEMZETGYŰLÉS ÖSSZEÜLÉSÉNEK NAPJA / A DEMOKRATIKUS MAGYARORSZÁG ÜNNEPE
FÖLDI JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1755
KOGUTOWICZ MANÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1851
FORSTER GYULA SZÜLETÉSNAPJA – 1846
 december 22.
PETRI GYÖRGY SZÜLETÉSNAPJA – 1943
SEMSEY ANDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1833
BAKÓ GÁBOR SZÜLETÉSNAPJA – 1871
BRÓDY IMRE SZÜLETÉSNAPJA – 1891
 december 23.
MÁNDY IVÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1918
PAUER JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1846
 december 24.
PEREGI SÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1916
 december 25.
KURLÄNDER IGNÁC SZÜLETÉSNAPJA – 1846
 december 26.
A PESTI HENGERMALOM TÁRSASÁG MEGALAKULÁSA – 1838
BORN IGNÁC SZÜLETÉSNAPJA – 1742
GÖNCZY PÁL SZÜLETÉSNAPJA – 1817
HOLLÓSY JUSTINIÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1819
SCHULEK JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1872
RÓTH MIKSA SZÜLETÉSNAPJA – 1865
 december 27.
SZÉCHY KÁROLY SZÜLETÉSNAPJA – 1903
KABAY JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1896
 december 28.
BUCHOLTZ JAKAB SZÜLETÉSNAPJA – 1696
NEUMANN JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1903
MIHALIK JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1818
 december 29.
DIÓSZEGI SÁMUEL SZÜLETÉSNAPJA – 1760
 december 30.
A NYUGATI FŐCSATORNA ÜZEMBE HELYEZÉSE – 1965
DANCZA JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1899
SCHEIBER VILMOS SZÜLETÉSNAPJA – 1889
BEDŐ ALBERT SZÜLETÉSNAPJA – 1839
 december 31.
A DUNA INTERCONTINENTAL SZÁLLÓ MEGNYITÁSA – 1969
BODNÁR JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1889
GREGUSS PÁL SZÜLETÉSNAPJA – 1889
LITTKE AURÉL SZÜLETÉSNAPJA – 1872
gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal